Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 13.10.2020,

Zakup licencji Commvault do Office 365 w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych oraz wdrożenie kopii zapasowych dla 400 kont

WRZ.270.59.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki