Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 22.06.2020, data modyfikacji: 06.07.2020

Zakup i dostawa systemu do monitorowania i zarządzania stacjami roboczymi, przełącznikami sieciowymi oraz drukarkami w sieci Zamawiającego.

WZ.270.149.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.