Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 12.10.2020, data modyfikacji: 19.10.2020

Wymiana uszczelek w skrzydłach okiennych znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia

WRZ.270.75.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki