Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 14.10.2020, data modyfikacji: 19.10.2020

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych na potrzeby Centrum e-Zdrowia.

WRZ.270.78.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki