Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 30.04.2021,

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa sprzętowych równoważników obciążeń.

WRZ

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.