Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 14.07.2021, data modyfikacji: 14.07.2021

Wsparcie w realizacji zadań określonych przez zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych

WRZ.270.144.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal

miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)

(Otworzy się w nowej karcie)

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu "e-Krew - Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem"

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.