Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 27.10.2021,

Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum e-Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie

WRZ.270.226.2021

Centrum e-Zdrowia informuje Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal:
miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6d80711-289c-4683-8c3e-805e4f4dbd33 (Otworzy się w nowej karcie) 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.