Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 16.04.2021, data modyfikacji: 16.04.2021

Świadczenie usługi Infolinii dla Centrum e-Zdrowia

WRZ.270.70.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal
miniportal.uzp.gov.pl


Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4acbf167-6ddc-452c-b505-71e9a18013fb


Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.