Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 07.10.2020, data modyfikacji: 16.10.2020

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu dla Centrum e-Zdrowia

WRZ.270.3.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki