Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 25.06.2021, data modyfikacji: 25.06.2021

Rozbudowa środowiska VMware

WRZ.270.130.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl (Otworzy się w nowej karcie) 


Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/399ebf8e-aa03-40b4-9f5f-ba93728908aa

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

 

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.