Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 12.10.2020, data modyfikacji: 19.10.2020

Dostawa systemu zarządzania ryzykiem (RM).

WRZ.270.74.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki