Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 09.10.2020,

Dostawa mebli gabinetowych

WRZ.270.71.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki