Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 30.07.2021, data modyfikacji: 30.07.2021

Dostawa akcesoriów oraz monitorów komputerowych dla Centrum e-Zdrowia

WRZ.270.148.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal
miniportal.uzp.gov.pl 
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/570aca9d-cf36-4731-a822-d23e055a421d

(Otworzy się w nowej karcie) 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.