Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

data dodania: 07.10.2021,

Budowa drugiego toru sieci elektrycznej zasilającego serwerownie Centrum e-Zdrowia.

WRZ.270.210.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal

miniportal.uzp.gov.pl
Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ" znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a0249bf-e372-40fd-8dc3-db960f66b228 

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, wariant 1

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.