Obsługa najczęściej występujących błędów w ZSMOPL - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Obsługa najczęściej występujących błędów w ZSMOPL

Identyfikator błędu Element, którego najprawdopodobniej dotyczy błąd Najczęstsze przyczyny wystąpienia błędu

TROSPOZ37

Nie podano ilości produktu.

<ilosc>

Brak elementu <ilosc>.

W przesłanym komunikacie brakuje podanej ilości dla wskazanego EAN-u i serii.

Pole <ilosc> jest wymagane w każdej transakcji, oprócz transakcji IBO (Bilans otwarcia).

Jeżeli ilość produktu wynosi zero, w komunikacie powinna zostać jawnie wskazana wartość „0”.

Fragment poprawnej pozycji w transakcji komunikatu z tym elementem:

<rodzajTransakcji>WPR</rodzajTransakcji>
  <komunikatTransakcjaOSPoz>
  <czyDotImportuDocelInterw>0</czyDotImportuDocelInterw>
  <ilosc>140</ilosc>
  <kodEAN>05909991253851</kodEAN>
  <lp>1</lp>
  <nrPozycjiDokZrodl>1</nrPozycjiDokZrodl>
  <seria>Seria_EAN1</seria>
  <komunikatTransakcjaOSPozStanMT>
    <stanIloscDostepny>140</stanIloscDostepny>
    <stanIloscDostepnySeria>140</stanIloscDostepnySeria
    <stanIloscWstrzWycof>0</stanIloscWstrzWycof
    <stanIloscWstrzWycofSeria>0</stanIloscWstrzWycofSeria>
   </komunikatTransakcjaOSPozStanMT>
</komunikatTransakcjaOSPoz>

TROSPOZ70

Podany kod EAN produktu jest niepoprawny lub nie został podany.

<kodEAN>

Jeżeli,

  1. Występuje brak elementu <kodEAN> w pliku XML,
  2. Element <kodEAN></kodEAN> w pliku jest pusty, a transakcja nie jest importem docelowym lub interwencyjnym,
  3. Wartość elementu <kodEAN> została podana, ale nie jest prawidłowa - co znaczy, że suma kontrolna kodu EAN nie jest prawidłowa.

przetwarzanie transakcji zakończy się błędem.

TROS4

Podany numer REGON ma nieprawidłową budowę.

<idBiznesowy>
lub
<idBiznesowyPodmDrugaStrona>

W tym polu raportujemy tylko 9-znakowy REGON.
Błąd pojawi się, jeśli podamy w tym polu numer nie będący REGON-em, np. NIP, identyfikator apteki itp., a także 14-znakowy REGON.

Błąd ten pojawia się w 2 przypadkach:

  1. Brak elementu <idBiznesowyPodmDrugaStrona> w przypadku gdy REGON jest wymagany (podmiot raportujący to Apteka lub Hurtownia),
  2. REGON jest podany, ale posiada nieprawidłowa sumę kontrolną.
 

TROS30

Nie podano rodzaju miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.

<rodzajMPDPodmiotuRaportujacego>

Brak elementu <rodzajMPDPodmiotuRaportujacego> w przypadku, gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji.

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Wymagane jest podanie rodzaju miejsca prowadzenia działalności podmiotu drugiej strony obrotu, np.: MPDAP | MPDHU | MPDPL.

Więcej w „Specyfikacji komunikatów”.

TROS31

Nie podano informacji o rodzaju podmiotu drugiej strony obrotu.

<rodzajPodmDrugaStrona>

Brak elementu <rodzajPodmDrugaStrona> w przypadku, gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji.

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Wymagane jest podanie rodzaju podmiotu drugiej strony obrotu, np.: AP | FP | FZH | FZI | FZO | HU | OF | PO | PR | PW.

Więcej w „Specyfikacji komunikatów”.

TROS32

Nie podano identyfikatora miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.

<idMPDPodmDrugaStrona>
   <idBiznesowy>

Brak elementu <idBiznesowy> wewnątrz sekcji <idMPDPodmDrugaStrona>,
gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji, a rodzaj podmiotu druga strona wymaga podania MPD (<rodzajPodmDrugaStrona> przybiera wartości: AP lub HU lub PW).

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Jeśli drugą stroną obrotu jest apteka, hurtownia lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, wówczas wymagane jest podanie identyfikatora biznesowego miejsca prowadzenia działalności drugiej strony obrotu, np.: ID z Rejestru Aptek | ID z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych albo REGON 14-znakowy w przypadku zakładów leczniczych.

Więcej w „Specyfikacji komunikatów”.

TROS9

Brak określenia nazwy podmiotu.

<nazwaPodmDrugaStrona>

Brak elementu <nazwaPodmDrugaStrona> w przypadku, gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji.

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Wymagane jest podanie nazwy podmiotu drugiej strony obrotu – zalecamy zgodność z nazwą w KRS lub CEiDG.

TROS13

Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja nie został znaleziony w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych.

<idMPDPodmDrugaStrona>
   <idBiznesowy>

W elemencie <idBiznesowy> wewnątrz sekcji <idMPDPodmDrugaStrona>,
gdy <rodzajPodmDrugaStrona> przyjmuje wartość HU,
podano identyfikator, który nie został odnaleziony w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych.

Błąd pojawi się, jeśli w tym polu zostanie wpisany inny identyfikator niż z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych, np. NIP, REGON itp.

TROS12

Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja nie został znaleziony w Rejestrze Aptek.

<idMPDPodmDrugaStrona>
   <idBiznesowy>

W elemencie <idBiznesowy> wewnątrz sekcji <idMPDPodmDrugaStrona>
gdy <rodzajPodmDrugaStrona> przyjmuje wartość AP,
podano identyfikator, który nie został odnaleziony w Rejestrze Aptek.

Błąd pojawi się, jeśli w tym polu zostanie wpisany inny identyfikator niż z Rejestru Aptek, np. NIP, REGON itp.

Przykład poprawnej zawartości komunikatu OS z transakcją WPR - Wydanie mag. z tytułu sprzedaży (do podmiotu z Polski) - (plik PDF)

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.