Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Unijny Certyfikat Covid (UCC)

  • Logo Unijny Certyfikat COVID
  • Flaga Unii Europejskiej i napis Finansowane przez Unię Europejską

O projekcie

Centrum e-Zdrowia realizuje Projekt:

Unijny Certyfikat Covid (UCC), finansowany przez Unię Europejską w ramach "Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych".

Planowany całkowity koszt realizacji wynosi 4 626 545,00 zł (tj. 993.205,00 EUR).

w tym:
Dotacja UE ma formę zwrotu 100% kosztów kwalifikowalnych działania, które szacuje się na 993.205,00 EUR

Cele

Głównym celem Projektu „Unijny Certyfikat Covid” (UCC) jest utworzenie cyfrowego certyfikatu, który ułatwi obywatelom Polski oraz Unii Europejskiej bezpieczne i swobodne przemieszczanie się do innych państw Unii oraz Państw przystępujących do Programu w czasie pandemii COVID-19.

Najważniejsze funkcjonalności:

W ramach Projektu zaplanowano wytworzenie rozwiązania, które umożliwi wygenerowanie i weryfikację specjalnego kodu QR z podpisem cyfrowym, gwarantującego bezpieczeństwo i autentyczność oraz informującego, czy dana osoba:

  • została zaszczepiona przeciwko COVID-19,
  • otrzymała negatywny wynik testu,
  • przeszła COVID-19.

Korzyści

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści:

  • ułatwienie swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii oraz innych Państw przystępujących do Programu (zarówno dla osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych),
  • szybki i łatwy dostęp do dowodu potwierdzającego zaszczepienie dowolną szczepionką przeciwko COVID-19, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE (państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o dodatkowym dopuszczeniu innych szczepionek),
  • szybki i łatwy dostęp do potwierdzenia negatywnego testu (w okresie ważności certyfikatu),
  • szybki i łatwy dostęp do potwierdzenia przebycia COVID-19 (w okresie ważności certyfikatu),
  • wsparcie w skoordynowanym znoszeniu ograniczeń.

Planowany okres realizacji Projektu:

Od 07.04.2021 do 07.10.2021

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.