Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

System Obsługi List Refundacyjnych

O projekcie

Podstawę prawną dla funkcjonowania Systemu Obsługi List Refundacyjncych stanowi art. 30a znowelizowanej ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który wprowadza regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR). Przepisy dotyczące SOLR weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Cele

Celem projektu SOLR jest elektronizacja obsługi przygotowania listy refundacyjnej według Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.

System umożliwia składanie wniosków elektronicznych, zapewnia elektroniczną obsługę wniosków, spraw i decyzji administracyjnych. Umożliwia prowadzenie w postaci elektronicznej prac Komisji Ekonomicznej w zakresie negocjacji z Wnioskodawcami, jak również podczas posiedzeń Komisji, w tym możliwość elektronicznego głosowania. Zapewnia wsparcie informatyczne procesu tworzenia listy refundacyjnej, w szczególności tworzenie listy refundacyjnej do publicznej publikacji wraz z pomocniczymi zestawieniami zmian. W systemie możliwe jest prowadzenie elektronicznej dokumentacji, w tym gromadzenie, udostępnianie i doręczanie dokumentów.

Produkty

W połowie grudnia 2017 r. zostało oddane do użytku środowisko szkoleniowe SOLR, umożliwiające Wnioskodawcy składanie wybranych, testowych wniosków. Aktywność Wnioskodawców w tym środowisku pozwala na zapoznania się w praktyce z działaniem systemu przed przystąpieniem do formalnego złożenia wniosku w środowisku produkcyjnym.

Środowisko szkoleniowe znajduje się pod adresem: https://solr-szkol.ezdrowie.gov.pl/

Zakładanie kont

Najnowsze informacje dotyczące zakładania kont.

Terminy

SOLR został uruchomiony od początku 2017 roku. Od tego momentu możliwe stało się składanie wniosków refundacyjnych w postaci elektronicznej.

Zgodnie z interpretacją przepisów ustawy przez Ministerstwa Zdrowia przez cały rok 2017 dopuszczalne było składanie wniosków, zarówno w postaci w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Dnia 31 grudnia 2017 r. zakończył się okres przejściowy, umożliwiający składanie wniosków refundacyjnych w postaci papierowej. Od 1 stycznia 2018 r. wnioski te można składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

W związku z tym przypominamy o konieczności założenia konta administratora lokalnego dla Wnioskodawcy.

System dostępny jest pod adresem: https://solr.ezdrowie.gov.pl/

Aktualne informacje dotyczące pomocy technicznej oraz instrukcje dla administratora i użytkownika Wnioskodawcy.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.