Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

System Obsługi Importu Docelowego

O projekcie

Podstawę prawną dla funkcjonowania Systemu Obsługi Importu Docelowego stanowi ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych ustaw, w art. 6, która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wprowadzając konieczność prowadzenia w systemie teleinformatycznym:

  • rejestru zapotrzebowań realizowanych w ramach importu docelowego;
  • rejestru wniosków o refundację w ramach importu docelowego;
  • rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu nieposiadających pozwolenia.

Cele

System ma na celu optymalizację pracy Ministerstwa Zdrowia w ww. zakresie, poprzez zapewnienie narzędzia umożliwiającego sprawną rejestrację oraz rozpatrywanie wniosków w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia oraz wniosków o ich refundację.

Terminy

System został udostępniony w lipcu 2016 r.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.