Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Projekt TRANSfoRm

O projekcie

Centrum e-Zdrowia w latach 2012 - 2015 uczestniczyło w realizacji projektu TRANSFoRm, realizowanego przez duże konsorcjum naukowe złożone z przedstawicieli ponad 20-stu instytucji z całej Unii Europejskiej http://www.transformproject.eu.

Projekt współfinansowany był z budżetu 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Dyrekcji Generalnej DG-INFSO o nazwie „ICT for Patient Safety”.
W ramach Projektu badane było działanie systemów wspomagania decyzji klinicznych ze szczególnym naciskiem na pierwszą pomoc medyczną w zakresie typowych chorób cywilizacyjnych, tj.: cukrzycy, choroby refluksowej przełyku i nietypowych bóli w klatce piersiowej.

Badanie, które w ramach projektu TRANSFoRm ze strony Polski koordynowało i nadzorowało CeZ nosi tytuł:„Porównanie wpływu doraźnego i stałego stosowania inhibitorów pompy protonowej (IPP) na objawy refluksu, jakość życia oraz samoocenę stanu zdrowia u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GORD)”.

Badanie powadzone było w 4 krajach Unii Europejskiej (Polsce, Holandii, Grecji i Wielkiej Brytanii). 

Cele

Podstawowe cele zrealizowanego badania:

  1. Ocena, czy istnieje różnica złagodzenia objawów u pacjentów przyjmujących określone inhibitory pompy protonowej na żądanie i pacjentów opisanych jako przyjmujących inhibitory pompy protonowej w sposób ciągły.
  2. Ocena, czy korzystanie z narzędzi elektronicznych (elektronicznego dzienniczka danych) opracowanych w celu ułatwienia badań klinicznych w podstawowej opiece zdrowotnej daje lepsze wyniki w rekrutowaniu pacjentów do badań niż zbieranie danych na podstawie kwestionariuszy papierowych.

Korzyści

W chwili obecnej pomimo szerokiego stosowania inhibitorów pompy protonowej (IPP) brakuje jednoznacznej informacji na temat najlepszego sposobu ich przepisywania. W wyniku prowadzonego badania zwiększy się wiedza na temat wpływu sposobu przepisywania IPP na objawy i jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GORD). Badanie pozwoli ocenić, czy zintegrowane narzędzie elektronicznego dzienniczka danych zwiększy stopień rekrutacji i ukończenia badania w poradniach POZ.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.