Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych

O projekcie

W ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) udostępniona została cyfrowa platforma do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich Ośrodkach Kardiochirurgii w Polsce.

Rejestr zawiera informacje dotyczące liczby zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci; rodzaju tych zabiegów, zakresu i ich wyników przeprowadzonych w Polsce.

Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Instytut „Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

Od dnia 1 lipca 2013 r. w oparciu o porozumienie podpisane pomiędzy IPCZD, a CeZ Rejestr funkcjonuje na infrastrukturze sprzętowo – systemowej CeZ. Centrum zapewnia jego techniczne funkcjonowanie.

KROK jest wzorcowym rejestrem medycznym. Potwierdzeniem czego jest wyróżnienie przyznane przez Europejski Kongres Kardiochirurgów i Torakochirurgów (EACTS).

W ocenie władz EACTS i europejskich liderów w dziedzinie kardiochirurgii Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych został uznany za najlepszy w Europie -wzorcowy i pokazany jako wzór do naśladowania.

http://www.krok.org.pl

Cele

Prowadzenie Rejestru i analiza danych w nim gromadzonych ma na celu umożliwienie m.in.:

  1. Zdefiniowania istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu kardiochirurgicznym, oraz opracowania programu ich oceny i neutralizacji;
  2. Raportowania danych jakościowych i ilościowych dotyczących kardiochirurgii polskiej do Ministra Zdrowia;
  3. Zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w bazie europejskiej EACTS;
  4. Poprawy wyników i jakości leczenia;
  5. Analizy kosztów leczenia;
  6. Wskazywania najistotniejszych kierunków badań naukowych.

Korzyści

Do najistotniejszych korzyści wynikających z funkcjonowania Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych należą:

  1. Stworzenie źródła obiektywnych informacji dotyczących liczby zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci; rodzaju tych zabiegów, zakresu i ich wyników;
  2. Umożliwienie przekazywania danych on-line. Umożliwienie ich wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji przez ekspertów, co daje gwarancję jego rzetelności i pozwala na monitorowanie dostępności i jakości świadczeń kardiochirurgicznych w naszym kraju;
  3. Dostarczenie dla płatnika oraz świadczeniodawców źródła obiektywnych informacji o dostępności danego świadczenia w kraju, jego poszczególnych regionach i województwach, pozwalającym kształtować strategie leczenia w obszarze kardiochirurgii dorosłych i dzieci w aspekcie medycznym, organizacyjnym, finansowym oraz społecznym i medyczno ekonomiczym;
  4. Podniesienie prestiżu polskiej nauki i medycyny dzięki wdrożeniu rozwiązania prezentującego rozwiązania informatyczno-medyczne na poziomie zapewniającym najwyższą wśród europejskich rejestrów kompletność danych – co jest powodem szczególnego uznania.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.