Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Krajowy Rejestr Dawców Krwi

O projekcie

Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK) stanowi platformę cyfrową, która gromadzi istotne informacje dotyczące dawców krwi. 

System umożliwia szybką i bezpieczną wymianę informacji we wzajemnych kontaktach pomiędzy jednostkami publicznej służby krwi tj. Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (IHiT). 

System KRDK stanowi centralny element sieci obsługującej krwiodawstwo w Polsce, który zbiera dane dawców z 23 Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Od grudnia 2013 r. KRDK prowadzony jest w oparciu o infrastrukturę techniczno-systemową CeZ. System został przeniesiony i odwzorowany na podstawie kodów źródłowych udostępnionych CeZ przez IHiT. 

Więcej informacji o projekcie: http://krwiodawcy.org/krajowy-rejestr-dawcow-krwi

Cele

Celem głównym wdrożenia Rejestru jest poprawa funkcjonowania Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz podmiotów leczniczych, poprzez umożliwienie korzystania tym jednostkom i pośrednio obywatelom z usług publicznych świadczonych on-line przez IHiT, jako wskazany do prowadzenia rejestru w formie elektronicznej na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi z 1997 r. z późn. zm.

Korzyści

  • Wzmocnienie nadzoru nad krwiolecznictwem;
  • Jednostkom publicznej służby krwi - szybki przepływ informacji z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych danych;
  • Wymiana danych pomiędzy wszystkimi jednostkami służby krwi, a szpitalami, w których przetacza się krew, jej składniki i produkty krwiopochodne.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.