Projekty zrealizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty zrealizowane

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

O projekcie

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) to narzędzie, które wykorzystywane będzie przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu opinii o celowości planowanej do realizacji inwestycji.

Przed wydaniem opinii przez wojewodów na temat inwestycji wypowiedzą się wojewódzkie oddziały NFZ. Wojewoda będzie wydawał opinie w oparciu o:

  • mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa),
  • priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
  • oraz dane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Cele

  • Zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia.
  • Wprowadzenie IOWISZ pozwoli wyeliminować zjawisko nadpodaży usług medycznych, czyli przyczyni się do ich dostosowania do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie pozwoli na podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych.

Korzyści

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce będzie zapobiegać prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych.

Terminy

System został udostępniony we wrześniu 2016 r.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.