Projekty realizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty realizowane

Szkolenia EDM

 • Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
 • Flaga i 1 180 AOS-ów. napis Rzeczpospolita Polska
 • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

W dniu 31 sierpnia br. wdrożono nową wersję Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ.

W związku z powyższym od dnia 31 sierpnia br. Obowiązuje Nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z Instrukcją rejestracji i obsługi konta użytkownika Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozbudowana Platforma rejestracyjna Akademii CeZ w ramach szkoleń z EDM daje nowe możliwości, w tym:

 • wielokrotne zgłaszanie przez podmiot leczniczy do udziału w szkoleniach z EDM  swoich pracowników, z  zastrzeżeniem, że każdorazowo podmiot będzie musiał delegować pracowników, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu;
 • samodzielny wybór terminu szkolenia przez każdego zgłoszonego przez podmiot uczestnika szkoleń w ramach szkoleń otwartych;
 • stały dostęp dla przedstawicieli Podmiotu do konta Podmiotu, na którym znajdują się informacje dot. dotychczas zgłoszonych przez podmiot uczestników szkoleń (m.in.: dane uczestnika, termin szkolenia, status rejestracji i dokumentacji poszkoleniowej, obecność na szkoleniu);
 • zapis na aktualne i przyszłe szkolenia prowadzone w ramach Akademii CeZ za pomocą jednego konta zarówno w przypadku podmiotu leczniczego (konto Podmiotu) jak również każdego ze zgłoszonych uczestników szkoleń (konto Uczestnika).

Obecnie wszystkie szkolenia w ramach Projektu organizowane są w formie online.

O projekcie

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:

 • Podmiotów leczniczych w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.
 • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS.

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach zobowiązane są do posiadania aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W Szkoleniach uczestniczyć mogą Pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”(P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach Projektu łącznie zaplanowano przeszkolenie 21 120 osób z 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali, 1 460 POZ-ów i 1 180 AOS-ów.

Szkolenia dla szpitali

Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń otwartych online będą sukcesywnie dodawane do Platformy rejestracyjnej.

 • Szkolenia w formie stacjonarnej
  W szkoleniach stacjonarnych minimalna wymagana liczba uczestników wynosi 20 a maksymalnie 100 osób z jednego podmiotu. Szkolenia będą realizowane na terenie szpitala. Przedstawiciele Szpitali są zobowiązani do zapewnienia sali szkoleniowej na terenie Szpitala. Sala musi pomieścić zgłaszaną przez Przedstawiciela liczbę uczestników szkolenia.
 • Szkolenia w formie online

  • Szkolenia dedykowane
   W szkoleniach dedykowanych online uczestniczyć może minimalnie 20, a maksymalnie 100 osób z jednego podmiotu. Jest to szkolenie, którego termin Szpital uzgadnia indywidualnie z Organizatorem.
  • Szkolenia otwarte
   W szkoleniach otwartych online może uczestniczyć maksymalnie 50 osób z różnych podmiotów leczniczych. Jest to szkolenie którego termin uczestnik może wybrać samodzielnie z pośród listy szkoleń przygotowanej przez Organizatora i opublikowanej w Harmonogramie szkoleń.

Zgłoszenie przez podmiot na szkolenie dedykowane większej liczby uczestników możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej zgodzie Organizatora szkoleń.

Szkolenia dla POZ i AOS

W ramach Projektu zaplanowano 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania Projektu, aż do momentu wyczerpania puli szkoleń. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do Platformy rejestracyjnej.

 • Szkolenia w formie stacjonarnej
  W szkoleniach stacjonarnych uczestniczyć mogą maksymalnie 3 osoby z jednego podmiotu. Szkolenia będą realizowane na terenie całego kraju, w granicach miasta z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej.
 • Szkolenia otwarte w formie online
  W szkoleniach otwartych online może uczestniczyć maksymalnie 50 osób z różnych podmiotów leczniczych. Są to szkolenia których termin uczestnik może wybrać samodzielnie spośród listy szkoleń otwartych przygotowanej przez Organizatora i opublikowanej w Harmonogramie szkoleń.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dla uczestników szkoleń online w formie filmu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cele

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Realizacja Projektu przyczyni się do upowszechnienia wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawy kompetencji cyfrowych świadczeniodawców na terenie całego kraju, stając się jednocześnie istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa informacyjnego zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych takich jak np. „Sprawne Państwo 2020”.

Produkty

Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie obsługi i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Korzyści

Projekt umożliwi wypracowanie wzorców, dostarczy gotowe rozwiązania i standardy ułatwiające wdrożenie EDM w podmiotach leczniczych. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ma istotny wpływ na zwiększenie skuteczności leczenia: wspomaga pracę kadry medycznej porządkując dokumentację, daje możliwość dostępu do informacji medycznej, nie tylko do tej która powstała w danej placówce medycznej ale również z innego podmiotu leczniczego, oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia dając bieżący nadzór nad kompletnością dokumentacji.

Wskazane działania i wynikające z nich korzyści w istotny sposób wpłyną na podwyższenie dostępu obywateli do wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia.

Terminy

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 28.02.2023 r.

Okres realizacji szkoleń 01.11.2019 – 31.12.2022 r.

Szkolenia dla Szpitali

Terminy szkoleń stacjonarnych i dedykowanych online będą ustalane indywidualnie z każdym podmiotem.

Terminy szkoleń otwartych online będą sukcesywnie dodawane do Platformy rejestracyjnej. Więcej informacji można znaleźć w Harmonogramie szkoleń otwartych dla Szpitali w zakładce Dokumenty.

Szkolenia dla POZ i AOS

Terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do Platformy rejestracyjnej. Więcej informacji można znaleźć w Harmonogramie szkoleń otwartych dla POZ/AOS w zakładce Dokumenty.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.