Projekty realizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty realizowane

Projekt P1

O projekcie

 • Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa
 • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1)  planuje się wdrożenie systemów informatycznych, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Wdrażane rozwiązania umożliwią tworzenie, gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych.

Uruchomienie kolejnych usług publicznych w ramach Projektu P1 stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Cele

Głównym celem projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwia gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W systemie P1 będą się znajdowały informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

 

 

Produkty

W ramach Projektu uruchomione zostaną podsystemy oraz aplikacje, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji oraz publikowaniem informacji w obszarze zdrowia:

 1. Portal - Platforma Publikacyjna;
 2. Internetowe Konto Pacjenta;
 3. Aplikacja Usługodawców i Aptek;
 4. System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne;
 5. System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty;
 6. System Gromadzenia Danych Medycznych - Skierowania;
 7. System Obsługi Rejestrów – Rejestry;
 8. System Obsługi Rejestrów – Słowniki;
 9. System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi;
 10. Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty;
 11. Hurtownia Danych Monitorowanie;
 12. System Wykrywania Nadużyć;
 13. System Weryfikacji;
 14. Szyna Usług;
 15. System Administracji – Audyt;
 16. System Administracji – Zabezpieczenia i prywatność;
 17. System Administracji – Administracja.

W obszarze funkcjonalnym podsystemy będą obejmowały rozwiązania bazodanowe, aplikacyjne i integracyjne.

 

Korzyści

Realizacja Projektu P1 przyczyni się m.in. do poprawy jakości obsługi pacjentów poprzez:

 • lepszą jakość i dostępność informacji o stanie zdrowia pacjentów i ich danych medycznych;
 • usprawnienie obsługi pacjenta (elektroniczne usługi związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych);
 • wprowadzenie e-recepty – wygodnej, bezpiecznej i praktycznej formy wykupywania leków;
 • dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania;
 • bezpieczne przechowywanie danych medycznych;
 • dostęp do informacji medycznych poprzez portal internetowy.

E-recepta – korzyści

E-recepta stanowi jedną z kluczowych e-usług wdrożonych w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. 

Od 8 stycznia 2020 roku recepty należy wystawiać obowiązkowo w postaci elektronicznej. 

Z wdrożeniem e-recepty wiąże się wiele istotnych korzyści, które mają wpływ na wszystkich interesariuszy procesu ich wystawiania (personelu medycznego), realizacji (pacjent, apteki) oraz kontroli (państwo).

Przeprowadzony przez CeZ przegląd potwierdził, że realizowane w ramach polskiej edycji e-recepty rozwiązania i funkcjonalności oraz wynikające z nich korzyści pokrywają się z korzyściami płynącymi z wdrożenia e-recepty w innych państwach np.: Chorwacji, Estonii, Szwecji czy Danii.

W ramach realizacji obsługi elektronicznych recept zidentyfikowano następujące korzyści:

Dla pacjenta:

 • Zniwelowanie problemu nieczytelności recept, który w chwili obecnej oznacza często ponowny kontakt pacjenta z lekarzem, który wystawił nieczytelną receptę.
 • Oszczędność czasu. Brak konieczności ponownej wizyty u lekarza w celu poprawy czytelności recepty.
 • Zwiększone bezpieczeństwo. Ograniczona do minimum możliwość wydania nieprawidłowego (innego niż przepisanego) leku.
 • Możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece bez konieczności otrzymywania odpisu recepty i oczekiwania na lek.
 • Jasne i zwięzłe informacje dotyczące dawkowania. Pacjent każdorazowo otrzyma „Informację o recepcie”, w której zawarta będzie m.in. informacja o dawkowaniu.
 • Dostęp do wszystkich wystawionych pacjentowi recept zarówno przez personel medyczny jak i pacjenta wraz z dokumentami ich realizacji oraz dawkowaniem, zwiększy bezpieczeństwo i jakość leczenia. Ograniczanie ryzyka wypisania leków o niepożądanej interakcji substancji czynnych.
 • Możliwość lepszej koordynacji procesu leczenia poprzez dostęp lekarza do wszystkich recept wystawionych pacjentowi oraz dokumentów ich realizacji - po uprzednim uzyskaniu zgody od pacjenta.
 • Usprawnienie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Wprowadzenie e-recepty sprawia, że pacjent nie musi się fatygować aby odebrać dokument. Oznacza to znaczne usprawnienie prowadzenia pacjentów przewlekle chorych.

Dla uprawnionego pracownika medycznego:

 • Znaczne zmniejszenie ogólnie rozumianego kosztu wystawiania dokumentu. Z powdrożeniowych doświadczeń Danii wynika, że dzięki uruchomieniu e-recepty oraz wyników badań laboratoryjnych udało się „zaoszczędzić” pojedynczemu lekarzowi 30 minut dziennie. Skrócenie czasu wynika z elektronicznego sposobu wypisywania recepty oraz udostępnienia w systemie rejestru leków. W ramach funkcjonalności e-recepty wdrażanych w Polsce lekarz dodatkowo otrzyma dostęp do listy leków refundowanych. Dostępność obu informacji w jednym miejscu znacznie ułatwi pracę lekarzowi.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z wystawianiem recept w postaci papierowej (papier, tonery).

Dla realizującego receptę:

 • Pełna czytelność i wiarygodność recepty.
 • Uproszczenie procesu realizacji recepty. Po odczytaniu kodu recepty (pakietu recept) farmaceuta pobiera z systemu centralnego receptę do swojego systemu w celu jej realizacji.

Dla systemu opieki zdrowotnej:

 • Uszczelnienie systemu recept i obiegu leków - kwestia szczególnie istotna z uwagi na koszt społeczny.
 • Uzyskanie ścisłej kontroli nad obrotem lekami refundowanymi.
 • Bieżący dostęp do informacji o wydanych lekach zamiennych (tańsze odpowiedniki).
 • Możliwość powiązania leków z epidemiologią – pośrednie odzwierciedlenie trendów i stanu zdrowia Polaków.

Terminy

Okres realizacji Projektu P1

 • I Etap - 2007-11-29 do 2015-12-31
 • II Etap:

  • 2016-01-01 do 2020-09-20 kwalifikowalność
  • 2017-02-16 do 2020-08-15 prace projektowe

Współfinansowane z funduszy unijnych

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.