Projekty realizowane - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Projekty realizowane

EWP

  • Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa
  • Flaga i napis Rzeczpospolita Polska
  • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

O projekcie

Centrum e-Zdrowia realizuje Projekt:

„EWP – BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0130/21-00

Planowany całkowity koszt realizacji wynosi 17 163 989,70 zł, w tym:

  • 14 525 884,48 zł z budżetu środków europejskich (tj. 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)
  • 2 638 105,22 zł z budżetu państwa (tj. 15,37 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu).

Cele

Celem projektu jest gromadzenie informacji umożliwiających monitorowanie procesów związanych ze zdarzeniami mającymi wpływ na zdrowie i życie obywateli w zakresie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym Sars-CoV-2.

EWP jest systemem dedykowanym do wsparcia działań podmiotów powołanych do walki z pandemią.

Najważniejsze procesy EWP:

  • Ewidencja osób objętych kwarantanną, izolacją lub poddanych hospitalizacji w związku z chorobą wywołaną wirusem SARS- CoV-2.
  • Obsługa zleceń testów w kierunku wirusa SARS- CoV-2.
  • Udostępnianie wyników testów obywatelom, informacji o objęciu kwarantanną lub izolacją domową za pośrednictwem platformy IKP.
  • Udostępnianie danych podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji gromadzonych w EWP.
  • Wsparcie procesu rozliczania przez NFZ wykonywanych testów finansowanych ze środków publicznych.

Korzyści

Dzięki EWP możliwe jest bieżące zarządzanie danymi, monitorowanie i kontrolowanie stanu epidemii w Polsce. Na podstawie m.in. danych gromadzonych w systemie EWP podejmowane są strategiczne decyzje na szczeblu rządowym, których celem jest utrzymanie wydajności i sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w trudnych warunkach epidemii.

Planowany okres realizacji Projektu:

od 01.03.2020 do 31.12.2021

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.