Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nasze systemy

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

O projekcie

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) jest dostępny pod adresem:

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ  można uzyskać telefonicznie: 19 239.

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Głównym celem SSOZ jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP).

SSOZ  umożliwia:

  • zbieranie danych z części sprawozdań dotyczących ochrony zdrowia objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz innych sprawozdań, nieobjętych statystyką publiczną;
  • monitorowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów leczniczych;
  • utworzenie i podpięcie do jednostek sprawozdawczych dowolnej ankiety na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.