Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nasze systemy

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

O projekcie

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR) jest systemem teleinformatycznym, obsługującym zdefiniowany obieg dokumentów, m.in. w postaci wniosków, pism, protokołów, uchwał, pomiędzy uczestnikami procesu realizującego zadania określone ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.).

Dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem Internetu. Obsługa systemu przez użytkowników odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej.

SOLR gromadzi i przetwarza dane, które są niezbędne do podjęcia decyzji o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR można składać wnioski elektroniczne w następujących sprawach:

  • objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • podwyższenie albo obniżenie ceny,
  • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

System dostępny jest pod adresem: https://solr.ezdrowie.gov.pl.

Informacje dotyczące zakładania kont Wnioskodawców znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia: Zakładanie kont.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie 19 239 oraz mailowo: solr@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.