Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nasze systemy

System Monitorowania Zagrożeń

O projekcie

System umożliwia elektroniczne zgłoszenia w przypadkach:

 • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),
 • dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
 • niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL),
 • niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW),
 • niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL),
 • meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55).

Adresy portalu

Błędy i problemy w zakresie SMZ prosimy zgłaszać mailowo na adres: smz‑serwis@cez.gov.pl

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy:

 • w tytule maila wysyłanego na smz-service@cez.gov.pl należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótka informację czego dot. zgłoszenie,
 • wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: ewaluacyjnej (testowej) czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane tak jakby dotyczyło wersji produkcyjnej,
 • dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem,
 • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji nt zgłoszenia.

Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 19 457.

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.