Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nasze systemy

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

O projekcie

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) jest dostępny pod adresem:

https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/

Pomoc techniczną w zakresie SEZOZ można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: sezoz@cez.gov.pl

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Głównym celem SEZOZ jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie dot. wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej.

SEZOZ umożliwia:

  • gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat zasobów ochrony zdrowia w szczególności wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z póz. zm.);
  • dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o określonych zasobach w systemie ochrony zdrowia;

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.