Administratorzy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

ADMINISTRATORZY

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:

  • +48 501 369 856,
  • +48 501 370 599,
  • +48 501 368 812,
  • +48 501 369 795.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z odpowiednim dla Państwa położenia Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Sprawozdania typu MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29 A, MZ-29, MZ-30, MZ-88, MZ-89 są obsługiwane przez Urzędy Wojewódzkie.

Informacje o sposobie wypełniania sprawozdań MZ-15, MZ-19, MZ-30, MZ-SZp 11b można uzyskać w Instytucie Psychiatrii i Neurologii pod numerem telefonu (22) 218 22 25.

W sprawie sprawozdań z zakresu medycyny szkolnej (MZ-06) na pytania odpowiadają administratorzy CeZ oraz pracownicy Instytutu Matki i Dziecka pod numerem telefonu 223 277 410.

Wykaz telefonów administratorów wojewódzkich
Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia 
 

Miasto Nazwa Nr kier. Telefon / e-mail

Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

85 743 92 30
743 92 61
743 93 37
Bydgoszcz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
52 349 74 52
349 74 37
349 74 36
349 74 16
349 74 50

Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

58 307 71 83
307 71 82
307 71 81

Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki 
Wydział Zdrowia
Oddział Polityki Zdrowotnej

95 785 11 71
785 11 75
785 11 72

Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Oddział do spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej

32 207 76 02
207 76 03
207 76 04
207 76 05
Kielce Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
41 342 10 34
342 15 14

Kraków

Urząd Statystyczny w Krakowie
Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

 

+48 795 498 613
+48 532 459 447
formularzMZ_USKRK@stat.gov.pl

Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia

81 532 87 09
532 38 34
Łódź Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Oddział Zdrowia Publicznego
42

664 10 36
664 10 56
664 10 68
664 10 72

Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 
Wydział Zdrowia 

89 523 26 09
523 25 08

Opole

Opolski Urząd Wojewódzki 
Wydział Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego

77 452 46 04
zpr@opole.uw.gov.pl
Poznań Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
61

854 16 81
854 13 98
854 16 03

Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

17

867 12 00

Szczecin

Urząd Statystyczny w Krakowie
Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

  +48 532 459 447
+48 795 498 613
formularzMZ_USKRK@stat.gov.pl

Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej
i Analiz

22 695 69 88
695 66 56
695 64 92
695 64 96
695 69 84

Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej, Odział Statystyki Medycznej

71 340 62 79
340 62 58
340 69 38

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.