Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Lekarz pracujący na laptopie

Punkty edukacyjne

Od 21 marca 2022 r. za udział w szkoleniu z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przysługuje 5 punktów edukacyjnych.  

Centrum e-Zdrowia zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Punkty edukacyjne może otrzymać każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który wziął udział w szkoleniu i wypełnił dokumentację poszkoleniową. Zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych zostanie wysyłane uczestnikowi szkolenia drogą mailową, na adres podany w procesie rejestracji. 

Zgłoszenia na szkolenie uczestnika dokonuje pracodawca (podmiot leczniczy). Ścieżka rejestracji uczestnika jest uzależniona od wybranej formy szkolenia przez pracodawcę. Poniżej znajduje się krótka instrukcja dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach.

uczestnik szkolenia

Zgłoszenia na szkolenia online

Wyboru terminu szkolenia otwartego online dla szpitali lub szkolenia online dla placówek POZ i AOS dokonuje jego uczestnik. W przypadku zgłoszenia uczestnika na szkolenie dedykowane online dla szpitali wybór terminu szkolenia pozostaje po stronie pracodawcy. 

Zgłoszenie
na szkolenia stacjonarne

Wyboru terminu szkolenia stacjonarnego dla placówek POZ i AOS dokonuje jego uczestnik. W przypadku zgłoszenia uczestnika na szkolenie stacjonarne dla szpitali wybór terminu szkolenia pozostaje po stronie pracodawcy. 

uczestnicy szkolenia

Rejestracja na szkolenie

Uczestnik zgłoszony na szkolenie rejestruje się na Platformie Akademii CeZ. Rejestracja na szkolenia online i szkolenie stacjonarne dla szpitali możliwa jest do dnia poprzedzającego termin szkolenia do godz. 23:59, a na szkolenie stacjonarne dla POZ i AOS - do 5 dnia poprzedzającego termin szkolenia do godz. 23:59.

Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma indywidualny dostęp do konta na Platformie Akademii CeZ. Po zalogowaniu na konto należy uzupełnić brakujące dane osobowe i teleadresowe, a następnie przejść do zakładki „Rejestracja na szkolenie” i wypełnić formularz rejestracyjny. Po poprawnym wypełnieniu formularza uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację na szkolenie.

Uzupełnienie dokumentacji poszkoleniowej 

Po odbytym szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do uzupełniania dokumentacji poszkoleniowej. 

Osoby uczestniczące w szkoleniach w formie online wypełniają dokumentację za pomocą indywidualnego konta na Platformie Akademii CeZ. Po zalogowaniu na konto należy przejść do zakładki „Dokumentacja poszkoleniowa” i uzupełnić formularz. Po poprawnym jego wypełnieniu uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzająca poprawne uzupełnienie dokumentacji poszkoleniowej. 

Osoby uczestniczące w szkoleniach w formie stacjonarnej dokumentację wypełniają w formie papierowej pod koniec szkolenia. 

Zaświadczenie o przyznaniu punktów edukacyjnych

W przypadku uzupełnienia dokumentacji poszkoleniowej w formie online uczestnik w ciągu 24 godzin otrzyma zaświadczenie o uzyskanych punktach edukacyjnych. Zostanie ono wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

W przypadku uzupełnienia dokumentacji poszkoleniowej w formie papierowej uczestnik otrzyma zaświadczenie o uzyskanych punktach edukacyjnych niezwłocznie po wprowadzeniu danych do Platformy Akademii CeZ przez pracownika Centrum. Zaświadczenie zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

zdjęcie przedstawiające interesanta podczas próby kontaktu

Skontaktuj się z nami

Pomoc techniczną można uzyskać:

telefonicznie: 19 239, dla dzwoniących z zagranicy: +48 515 239 239,
mailowoakademiaedm [at] cez.gov.pl (akademiaedm[at]cez[dot]gov[dot]pl)

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).