O nas | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

pracownicy Centrum e-Zdrowia - zdjęcie grupowe

O nas

Tworzymy i rozwijamy unikatowe projekty IT o szerokim zasięgu, kluczowe dla funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w Polsce

Jesteśmy odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, które obejmują organizację i prawidłowe funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia. Tworzymy cyfrowe usługi i rozwiązania wspierające pracę profesjonalistów medycznych oraz ułatwiające obywatelom zarządzanie sprawami zdrowia. 

Centrum e-Zdrowia jest państwową jednostką budżetową, powołaną przez Ministra Zdrowia. Działalność rozpoczęliśmy 1 sierpnia 2000 roku. Zarządzamy ponad 50 centralnymi systemami IT, w tym systemem e-zdrowie (P1), rejestrami medycznymi (m.in.: RPWDL, RHF, RA, RPL, RAM), systemami wspomagającymi profilaktykę i leczenie (m.in.: EWP, e-Krew, e-Transplant) oraz dziedzinowymi systemami teleinformatycznymi (m.in.: SOLR, SOID, EPLOZ, SMZ, ZSMOPL).

Zarządzamy
ponad

50

systemami teleinformatycznymi, które odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej

grafika wektorowa obrazująca ekosystem e-usług medycznych

Naszym flagowym projektem jest system e-zdrowie (P1), a w portfolio cyfrowych produktów dla obywateli i profesjonalistów medycznych są aplikacje: Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP oraz gabinet.gov.pl, a także e-usługi: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, e-rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19, Unijny Certyfikat COVID czy, już wkrótce, centralna e-rejestracja na badania oraz do specjalisty. Z rozwiązań wdrażanych przez CeZ korzystają miliony Polaków, dziesiątki tysięcy podmiotów medycznych i farmaceutycznych.

Nasze hurtownie danych dostarczają informacje, które wspierają analizy biznesowe oraz decyzje zarządcze instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce. Ponadto projektujemy i testujemy narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję i Big Data, których celem jest wpieranie decyzji lekarza w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki pacjenta. Świadczymy także usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa w obszarze ochrony zdrowia. 

dwójka pracowników omawiająca temat

Nad rozwojem i sprawnym
działaniem systemów czuwa

350

ekspertów.
Tworzymy społeczność
skupioną wokół misji, którą jest budowa e-zdrowia w Polsce

Naszym największym zasobem i wartością są ludzie. Nasi eksperci dbają, by ekosystem e-zdrowia w Polsce funkcjonował prawidłowo i bezpiecznie, a także dostarczał nowe i przyjazne dla użytkowników rozwiązania. 

By to osiągnąć, korzystamy z najnowszych technologii, a nasze systemy i rozwiązania IT projektujemy zgodnie z zasadami UX/UI oraz CX. W ramach dobrych praktyk czerpiemy z doświadczenia i wiedzy naszych interesariuszy – użytkowników końcowych dostarczanych przez nas e-usług. Od samego początku angażujemy ich w prace nad nowymi rozwiązaniami oraz wsłuchujemy się w potrzeby oraz zgłaszane nam sugestie i uwagi.

Dbamy także o naszych pracowników, których wspieramy w rozwoju zawodowym, m.in. umożliwiając podnoszenie swoich kompetencji, oraz osobistym. Ważne są dla nas zasady well-beingu oraz wartości rodzinne. Jednocześnie w trosce o ich dobrostan promujemy aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia.

Strategia Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027

Dokument wyznacza długofalowe cele oraz pokazuje, jak je osiągnąć. Realizacja strategii, której jednym z kluczowych założeń jest dialog z interesariuszami, przełoży się na tworzenie jeszcze lepszych e-usług w ochronie zdrowia, odpowiadających na ich potrzeby. Treść dokumentu udostępniliśmy na naszej stronie internetowej.

wirtualna wizja cyfrowego profilu ludzkiej twarzy

W codziennych kontaktach kierujemy się zasadami opisanymi w Kodeksie Etyki pracowników Centrum e-Zdrowia. Dokument stanowi zbiór zasad rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania w relacjach z współpracownikami, interesariuszami i innymi grupami. Ponadto opisuje on też, standardy postępowania w przypadku próby wręczenia pracownikowi CeZ prezentu i tłumaczy, jak postępować, gdy jesteśmy świadkiem nieetycznego zachowania.

Kodeks Etyki pracowników Centrum e-Zdrowia

Kodeks Etyki pracowników Centrum e-Zdrowia wyznacza standardy postępowania do przestrzegania przez pracowników Centrum podczas wypełniania przez nich swoich codziennych obowiązków służbowych. Dokument stanowi także zbiór norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania pracowników w relacjach z współpracownikami, interesariuszami, instytucjami oraz z wykonawcami. 

kobieta i mężczyzna w biurze w trakcie rozmowy

e-Zdrowie w liczbach

18 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

2,1 mld

wystawionych
e-recept

199 mln

wystawionych
e-skierowań

6 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

W Centrum e-Zdrowia tworzymy społeczność skupioną wokół misji, którą jest budowa i rozwój ekosystemu e-zdrowia w Polsce

Poznaj kadrę zarządzającą Centrum e-Zdrowia

Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w Centrum e-Zdrowia? Wejdź i przeczytaj aktualności dotyczące naszej firmy

Sprawdź nasze raporty i analizy na temat cyfrowych rozwiązań
w ochronie zdrowia