Praca - Centrum e-Zdrowia

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:581

  Od Młodszego informatyka do Informatyka - HR.OP.WI.28.2021

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Pomoc użytkownikom, jako pierwsza i druga linia wsparcia, w szczególności:

   1. Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników;
   2. Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych;
   3. Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych;
   4. Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie;
   5. Przygotowanie urządzeń mobilnych według specyfikacji dla użytkowników.

  • Rozwój i utrzymanie systemu monitoring;
  • Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych;
  • Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk;
  • Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów;
  • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie minimum średnie;
  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
  • Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory;
  • Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi z rodziny Windows;
  • Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Microsoft Exchange) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook;
  • Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon;
  • Umiejętność/praktykę związaną z elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
  • Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych;
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy informatyk wyższe 0
  Młodszy informatyk średnie 1
  Informatyk wyższe 2
  Informatyk średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi;
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność podejmowania decyzji;
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48501369315.

  Termin składania dokumentów: do 1 marca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WI.28.2021

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:580

  Tester oprogramowania - HR.OP.WT.27.2021

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Przeprowadzanie testów manualnych w oparciu o przygotowane plany testów, przypadki i scenariusze testowe;
  • Tworzenie planów testów, przypadków testowych oraz scenariuszy testowych;
  • Przygotowywanie danych testowych;
  • Wykonywanie i dokumentowanie przebiegu testów;
  • Wykonywanie automatycznych skryptów  testów funkcjonalnych;
  • Zgłaszanie defektów, wykonywanie retestów dla wprowadzonych poprawek;
  • Raportowanie do  Koordynatora testów postępu realizacji prac;
  • Testy aplikacji mobilnych;
  • Testowanie API.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
  • Wiedzę z zakresu działania systemów wykorzystywanych w eZdrowiu;
  • Doświadczenie w testowaniu API;
  • Znajomość REST, SOAPUI, JSON, XML, Jmetr, Selenium;
  • Doświadczenie w testach mobilnych;
  • Dobrą znajomość języka angielskiego;
  • Znajomość baz danych;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Tester oprogramowania wyższe 2
  Tester oprogramowania średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Praktyczną znajomość w wykorzystywaniu narzędzi wspierających testy;
  • Podstawową wiedzę i doświadczenie w wykorzystywaniu języków skryptowych;
  • Podstawową znajomość  ISTQB ( w teorii i praktyce);
  • Podstawową wiedzę na temat relacyjnych baz danych.
  • Komunikatywną znajomość języka polskiego.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: do 4 marca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WT.27.2021

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum e-Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum e-Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum e-Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum e-Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum e-Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj