Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nowe rodzaje upoważnień w systemie Rejestr Asystentów Medycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w systemie RAM uruchomione zostały nowe rodzaje upoważnień:

  • upoważnienie do wystawiania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wyrobów medycznych,
  • upoważnienie do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień.

W świetle powyższego przepisu lekarz może udzielić upoważnienia asystentowi medycznemu do dokonywania w jego imieniu wpisów w Karcie Szczepień, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz do wystawiania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Inne komunikaty RAM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.