Dane z Rejestrów Medycznych - Centrum e-Zdrowia

Dane udostępniane z Rejestrów Medycznych

Pod poniższymi linkami  dostępna jest wyszukiwarka oraz pliki XLSX i XML zawierające stan poszczególnego rejestru na dzień podany w nazwie pliku.

Pliki są aktualizowane codziennie.

Pełna zawartość Rejestrów Medycznych wraz z wyszukiwarkami znajduje się na stronie https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ 

Rejestr Aptek

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Systemów Kodowania

pliki można pobrać bezpośrednio z strony RSK

http://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/default.aspx

w przypadku niektórych klasyfikacji wymagana jest rejestracja w systemie P2 [link do: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl