Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Szkolenie z SMK 19 września 2019

19 września w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie odbyło się szkolenie z SMK dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Szkolenie zostało zorganizowane z myślą o osobach wnioskujących o rozpoczęcie specjalizacji oraz o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Uczestnicy w praktyce poznali zasady dotyczące wypełniania formularza celem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego jak również przystąpienia do egzaminu PES.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Centrum Egzaminów Medycznych, którzy zapoznali uczestników z procesem rozpatrywania składanych przez lekarzy wniosków oraz udzielili odpowiedzi na zadawane przez uczestników spotkania pytania.

Pracownicy CSIOZ cyklicznie przeprowadzają szkolenia z SMK. W ostatnim czasie spotkali
się z przyszłymi lekarzami i lekarzami dentystami w Łodzi, jak również przybliżyli zagadnienia dotyczące SMK podczas szkolenia w Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych szkoleń podane zostaną już wkrótce na stronie głównej CSIOZ w zakładce Aktualności.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM