Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nowy integrator w Projekcie P1

Informujemy, iż w dniu 11 lutego br. CSIOZ zawarło umowę na kontynuację prac integracyjnych w ramach Projektu P1 - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Nowym integratorem w ramach Projektu zostało konsorcjum firm CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

Projekt P1 ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Realizacja Projektu przyniesie poprawę jakości obsługi pacjentów, wynikającą z podniesienia jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
O dalszych krokach, związanych z realizacją Projektu P1, będziemy informować na bieżąco na stronie CSIOZ.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.