Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Dodatkowe kategorie dokumentowania przebiegu COVID-19 w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10

Światowa Organizacja Zdrowia WHO dokonała trzeciej aktualizacji ICD-10 odnoszącej się do COVID-19, wprowadzającej zestaw dodatkowych kategorii umożliwiających udokumentowanie lub oznaczenie problemów zdrowotnych, które występują w powiązaniu z COVID-19.

Trzecia aktualizacja odnosząca się do COVID-19 określa zestaw dodatkowych kategorii umożliwiających udokumentowanie lub oznaczenie problemów zdrowotnych, które występują w powiązaniu z COVID-19.

Zarówno 3 jak i 4 znakowe kody zostały określone w celu zapewnienia różnych poziomów dokładności kodowania, które są stosowane w różnych państwach.

Zaktualizowana wersja klasyfikacji ICD-10 w języku polskim jest dostępna do pobrania z Rejestru Systemów Kodowania: http://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=13

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM