Praca - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

OFERTY PRACY

 • Zastępca Kierownika Wydziału Architektury i Analizy Biznesowej – Architekt korporacyjny - HR.OP.WAAB.108.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie, młoda kobieta przed dwoma monitorami

  Zakres Twoich zadań:

  • Zastępca Kierownika Wydziału, odpowiedzialny za koordynację działań architektów rozwiązań pracujących w projektach;
  • Projektowanie architektury korporacyjnej i nadzór nad jej rozwojem;
  • Nadzór nad przygotowywaniem koncepcji i projektowaniem architektury rozwiązań systemów e-zdrowia;
  • Tworzenie wytycznych dla wymagań architektonicznych w obszarze systemów e-zdrowia, rejestrów medycznych oraz dziedzinowych systemów teleinformatycznych;
  • Nadzór nad definiowaniem i modelowaniem usług SOA;
  • Zapewnienie zgodności architektury systemów między innymi z wymaganiami bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury wymaganych dla wdrożenia nowych elektronicznych usług;
  • Zapewnienie zgodności architektury systemów z architekturą innych systemów współpracujących w ekosystemie e-zdrowia, w obszarze wzajemnej komunikacji oraz zapewnienie jednolitych zasad bezpieczeństwa, zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych;
  • Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML 2.0 lub ArchiMate;
  • Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych;
  • Umiejętność projektowania rozwiązań dla zadanego problemu biznesowego;
  • Dobrą znajomość architektury korporacyjnej opartej o TOGAF lub pokrewne podejścia;
  • Znajomość narzędzia Enterprise Architect;
  • Doświadczenie w rozwoju architektury korporacyjnej.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętności szacowania złożoności oprogramowania oraz kosztów jego budowy;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomość semantyki w tym obszarze;
  • Doświadczenie w tworzeniu architektury rozwiązań w ochronie zdrowia;
  • Wiedzę w zakresie legislacji regulującej działanie systemów państwa;
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl,

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 518

  Termin składania dokumentów:

  25.11.2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WAAB.108.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT-MS - HR.OP.WSA.112.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Administracja i zarządzanie usługami Centrum w oparciu o systemy Microsoft;
  • Utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności powierzonych systemów aplikacyjnych;
  • Bieżące wsparcie procesów produkcyjnych;
  • Monitorowanie wydajności i pojemności;
  • Wykonywanie wdrożeń nowych wersji aplikacji;
  • Nadzór nad sprawnością eksploatacyjną administrowanych systemów;\
  • Analiza i rozwiązywanie incydentów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu produktami Microsoft Windows Server;
  • Wiedzę na temat Exchange z głównym naciskiem na rozwiązania Hybrydowe Exchange Server;
  • Znajomość Windows Exchange 2013/2016/2019;
  • Znajomość Exchange Online;
  • Znajomość na poziomie administracyjnym ról Windows Server Active Directory, PKI;
  • Znajomość na poziomie administracyjnym rozwiązań Microsoft 365 tj: InTune, Teams, Sharepoint, PowerApps, Azure AD;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność administracji Office 365;
  • Umiejętność administracji Exchange;
  • Umiejętność administracji Active Directory;
  • Znajomość platformy Azure, SCCM oraz Powershell;
  • Certyfikaty Microsoft.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe;

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu Linkedin,
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 21 listopada 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WSA.112.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT-Windows - HR.OP.WSA.109.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Administracja i zarządzanie usługami Centrum w oparciu o system Windows Server;
  • Utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności powierzonych systemów aplikacyjnych;
  • Bieżące wsparcie procesów produkcyjnych;
  • Monitorowanie wydajności i pojemności;
  • Wykonywanie wdrożeń nowych wersji aplikacji;
  • Instalacja aplikacji biznesowych w środowisku Windows;
  • Nadzór nad sprawnością eksploatacyjną administrowanych systemów;
  • Analiza i rozwiązywanie incydentów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Umiejętność administracji środowiskiem opartym o Windows Server;
  • Umiejętność administracji IIS Server;
  • Podstawową umiejętność administracji bazami MS SQL oraz tworzenia zapytań w T SQL;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność administracji Office 365;
  • Umiejętność administracji Exchange;
  • Umiejętność administracji Active Directory;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu Linkedin,
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 20 listopada 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WSA.109.2021

  Aplikuj
 • Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym - HR.OP.WFK.113.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających kobiety i mężczyzny przed monitorem

  Zakres Twoich zadań:

  • Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, w tym wyodrębnionej ewidencji w zakresie programów/projektów współfinansowanych ze środków UE;
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad planami finansowymi jednostki, zaangażowaniem i wykonaniem wydatków;
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz z w zakresie operacji finansowych, przygotowanie wydruków, zestawień, raportów na potrzeby sprawozdawczości jednostek budżetowych;
  • Sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych w związku ze współpracą z Narodowym Bankiem Polskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
  • Sporządzanie zapotrzebowań na środki budżetowe;
  • Wprowadzanie zleceń płatności do systemów bankowości elektronicznej;
  • Monitorowanie realizacji zadań od strony finansowej;
  • Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
  • Przygotowywanie pism/wniosków/informacji w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości, mile widziane w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości;
  • Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków;
  • Znajomość obsługi programów finansowo – księgowych;
  • Znajomość obsługi programów MS Office: Word, PowerPoint, MS Teams oraz Excel.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl,
   • za pośrednictwem portalu Linkedin.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 13 listopada 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WFK.113.2021

  Aplikuj
 • Młodszy Analityk - HR.OP.WAZ.111.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie, ręka wskazuje na dokument z wykresami

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w pracach zespołu analitycznego zajmującego się poprawą efektywności operacyjnej systemu opieki zdrowotnej oraz wykrywaniem potencjalnych nieprawidłowości;
  • Przetwarzanie danych na potrzeby analiz i raportów;
  • Zapewnienie wsparcia badawczego oraz analitycznego;
  • Eksploracja danych i wykorzystanie algorytmów analitycznych w celu wykrywania wzorców mogących świadczyć o nieprawidłowościach;
  • Wsparcie Departamentu w realizacji bieżących zadań.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym, ekonomicznym, medycznym, matematycznym lub pokrewnym;
  • Minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe (w tym staże i praktyki);
  • Minimum 3 miesięczne doświadczenie w zakresie analizy lub wizualizacji danych z sektora ochrony zdrowia;
  • Doświadczenie w pracy z popularnymi narzędziami do analizy danych lub wizualizacji (tj.: SAS, R, Python, SQL, PowerBi);
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań;
  • Znajomość narzędzi pakietu Word, Excel i PowerPoint;
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk wyższe 0
  Młodszy analityk średnie 1

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
  • Umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl,
   • za pośrednictwem portalu Linkedin.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 518

  Termin składania dokumentów:

  Do 6 listopada 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WAZ.111.2021

  Aplikuj
 • Kierownik Wydziału - HR.OP.WRUF.107.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny z tabletem

  Zakres Twoich zadań:

  • Realizowanie zadań związanych z budową i rozwojem systemów teleinformatycznych, w szczególności wdrażanie i uruchamianie produkcyjne nowych usług i komponentów, w warstwie frontend;
  • Nadzór i współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie dostarczanych zasobów i rozwiązań;
  • Zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanych rozwiązań oraz stabilności systemów teleinformatycznych;
  • Przygotowywanie niezbędnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla budowanych i utrzymywanych systemów teleinformatycznych, w tym tworzenie i aktualizacja procedur, instrukcji operacyjnych oraz dokumentacji systemowych;
  • Nadzór nad określaniem i rozwijaniem użyteczności budowanych i rozwijanych e-usług w warstwie frontend;
  • Kierowanie zespołem kilkudziesięciu programistów oraz zespołem obsługi graficznej wraz z UX/UI, organizowanie prac specjalistów na potrzeby projektów
  • Nadzór nad rozwojem księgi styli dla Centrum e-Zdrowia (guidebook);
  • Nadzór nad realizacją prac programistycznych (Dev) w warstwie frontend;
  • Utrzymywanie i zarządzanie (Ops) kilkoma systemami teleinformatycznymi, w szczególności poprzez obsługę incydentów, problemów i awarii, w warstwie frontend;
  • Standaryzacja procesu wytwórczego w obszarze frontend;
  • Optymalizacja procesu współpracy programistów i specjalistów UI/UX z analitykami;
  • Standaryzacja wykorzystania narzędzi w obszarze frontu.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Praktyczną wiedzę o  architekturze, technologiach i narzędziach wykorzystywanych przy budowie rozwiązań informatycznych, w szczególności frontendowych;
  • Znajomość technologii i języków programowania wykorzystywanych w warstwie frontend (np. Angular, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS);
  • Doświadczenie w zakresie automatyzacji procesów dostarczania oprogramowania (CI/CD) oraz budowy rozwiązań wykorzystujących konteneryzację;
  • Wiedzę i doświadczenia w zakresie zwinnego podejścia do realizacji projektów;
  • Umiejętność analizy i oceny dokumentów technicznych opisujących analizę, koncepcję i architekturę rozwiązania IT;
  • Umiejętność negocjacji kontraktów rozwojowych/utrzymaniowych;
  • Doświadczenie w zarządzaniu co najmniej kilkunastoosobowym zespołem programistów;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Kierownik Wydziału Wyższe 7

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność analitycznego myślenia i wielozadaniowości;
  • Doświadczenie ze stanowiska programisty;
  • Doświadczenie w rekrutacji pracowników technicznych.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowę o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony

  z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com.
   • za pośrednictwem portalu Linkedin.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 27 października 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WRUF.107.2021

  Aplikuj
 • Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum e-Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum e-Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum e-Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum e-Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum e-Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.