Praca - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

OFERTY PRACY

 • Inżynier sieciowy ds. bezpieczeństwa - HR.OP.DB.84.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Wdrażanie i administracja systemami bezpieczeństwa;
  • Monitoring ruchu sieciowego, identyfikacja, analiza i reagowanie na potencjalne zagrożenia i incydenty;
  • Ocena nowych rozwiązań informatycznych pod kątem zgodności z Polityką bezpieczeństwa Centrum i najlepszymi praktykami;
  • Monitorowanie bieżących trendów i zagrożeń z obszaru cybersecurity.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Preferowane wyższe wykształcenie oraz 2 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania rozwiązaniami bezpieczeństwa IT oraz architektury urządzeń i systemów bezpieczeństwa;
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym poparta certyfikatami u zaświadczeniami ukończenia kursów;
  • Doświadczenie w pracy z systemami klasy: WAF, Secure Mail Gateway, Next Gen Firewall;
  • Znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, TLS;
  • Podstawowa znajomość technik ataku na systemy teleinformatyczne;
  • Umiejętność administracji systemami Linux i/lub Windows;
  • Programowanie w językach skryptowych (np. bash, python);
  • Umiejętność szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów;
  • Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Doświadczenie w pracy z systemami klasy SIEM, DLP, IDS/IPS, DAM, Sandbox, Firewall, VPN;
  • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami Fortinet;
  • Umiejętność zaprojektowania i zaimplementowania reguł korelacyjnych;
  • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami chmurowymi Azure;
  • Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC - Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA);
  • Certyfikat z obszaru usług chmurowych.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe;

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl,

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 21 sierpnia 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.DB.84.2021

  Aplikuj
 • Od Młodszego informatyka do Informatyka - HR.OP.WI.83.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Pomoc użytkownikom jako pierwsza i druga linia wsparcia, w szczególności:

   1. Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników;
   2. Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych;
   3. Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych;
   4. Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie;
   5. Przygotowanie urządzeń mobilnych według specyfikacji dla użytkowników.

  • Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu;
  • Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych;
  • Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk;
  • Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów;
  • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie minimum średnie;
  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
  • Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory;
  • Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi z rodziny Windows;
  • Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Microsoft Exchange) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook;
  • Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon;
  • Umiejętność/praktykę związaną z elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
  • Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych;
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy informatyk wyższe 0
  Młodszy informatyk średnie 1
  Informatyk wyższe 2
  Informatyk średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi;
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność podejmowania decyzji;
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 19 sierpnia 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WI.83.2021

  Aplikuj
 • Developer - Full stack - HR.OP.WR.8.2021 (umowa zlecenie)

  Liczba etatów: 1 - umowa zlecenie

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Projektowanie oraz realizacja rozwiązań w zakresie frontend i backend;
  • Projektowanie i realizacja integracji między aplikacjami oraz automatyzacji procesów CI/CD;
  • Automatyzacja procesów wdrażania tworzonych rozwiązań (DevOps);
  • Przygotowywanie koncepcji rozwiązań architektonicznych;
  • Realizacja interfejsu użytkownika dla innowacyjnych systemów w ochronie zdrowia;
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów;
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Full-stack;
  • Znajomość Java w wersji 7 lub wyższej i Java EE w wersji 6 lub wyższej;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JPA lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate, EclipseLink;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych np. MySQL, PostgreSQL, MSSQL, ORACLE;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, GlassFish;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z maven/gradle;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z webserwisami SOAP lub REST;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z HTML, CSS;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JavaScript;
  • Znajomość i doświadczenie w pracy z jedną z technologii front-endowych: JSF, AngularJS, Vaadin;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JUnit;
  • Znajomość i doświadczenie w pracy z Framework Spring;
  • Znajomość i doświadczenie w pracy z Framework Spring Boot;
  • Znajomość systemów kontroli wersji (np. Bitbucket);
  • Znajomość środowiska CI/CD.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z systemami UNIX;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Groovy;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Docker;
  • Znajomość i doświadczenie w pracy z narzędziami do testów obciążeniowych np. LoadUI, JMeter;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy ze stosem ELK;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Apache Spark;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Apache Kafka;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy Swagger;
  • Znajomość i doświadczenie w pracy z Metodologią DevOps.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com,
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 26 lipca 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WR.8.2021

  Aplikuj
 • Developer Frontend - HR.WR.7.2021 (umowa zlecenie)

  Liczba etatów: 4 - umowa zlecenie

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Realizacja interfejsu użytkownika dla innowacyjnych systemów w ochronie zdrowia;
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów;
  • Code review;
  • Refactoring;
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Front-end;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w programowaniu w językach Kotlin i Java;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w programowaniu w językach Swift i Objective-C;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z REST API;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z RxJava, React & React Native;
  • Doskonała znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Material Design;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z GIT;
  • Znajomość narzędzi do tworzenia testów automatycznych;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Firebase Cloud Messaging, APNS;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z QR code scanner, QR code generator;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z PDF generator, webview, external device integration;
  • Znajomość sposobu osadzania aplikacji w środowisku Dockerowym;
  • Znajomość narzędzi środowiska ciągłej integracji (Jenkins, Bitbucket);
  • Znajomość zwinnych metod prowadzenia projektów (np. Scrum).

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JavaScript;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z jedną z technologii front-endowych: JSF, AngularJS, Vaadin;
  • Znajomość metodyki DevOps i pracy z Docker;
  • Znajomość wytwarzania oprogramowania w podejściu zwinnym (Scrum);
  • Doświadczenie w pracy z Jira i Confluence;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność i zaangażowanie.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com,
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 26 lipca 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.WR.7.2021

  Aplikuj
 • Developer Backend - HR.WR.6.2021 (umowa zlecenie)

  Liczba etatów: 2 - umowa zlecenie

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia;
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów;
  • Code review;
  • Refactoring;
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Programisty Back-end;
  • Znajomość Java w wersji 7 lub wyższej i Java EE w wersji 6 lub wyższej;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JPA lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate, EclipseLink;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, GlassFish;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z maven/gradle;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z webserwisami SOAP lub REST;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JUnit;
  • Znajomość framework Spring;
  • Znajomość framework Spring Boot;
  • Znajomość systemów kontroli wersji (np. Bitbucket).

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z systemami UNIX;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z HTML, CSS;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JavaScript;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z jedną z technologii front-endowych: JSF, AngularJS, Vaadin;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Groovy;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Docker;
  • Znajomość narzędzi do testów obciążeniowych np. LoadUI, JMeter;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z stosem ELK;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Apache Spark;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Apache Kafka;
  • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Swagger;
  • Znajomość i doświadczenie w pracy z Metodologią DevOps.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.s

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com,
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 26 lipca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.WR.6.2021

  Aplikuj
 • Tester oprogramowania - HR.WR.5.2021 (umowa zlecenie)

  Liczba etatów: 2 – umowa zlecenie

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Przeprowadzanie testów manualnych w oparciu o przygotowane plany testów, przypadki i scenariusze testowe;
  • Tworzenie planów testów, przypadków testowych oraz scenariuszy testowych;
  • Przygotowywanie danych testowych;
  • Wykonywanie i dokumentowanie przebiegu testów;
  • Wykonywanie automatycznych skryptów testów funkcjonalnych;
  • Zgłaszanie defektów, wykonywanie retestów dla wprowadzonych poprawek;
  • Raportowanie do Koordynatora testów postępu realizacji prac;
  • Testowanie API.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania;
  • Praktyczną znajomość środowisk testowania aplikacji mobilnych w tym emulatorów iOS oraz Android;
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów np.: JIRA, Xray;
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI, Postman;
  • Wiedzę w zakresie Java / JavaScript / XML / WebServices.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Doświadczenie w testowaniu aplikacji mobilnych na systemach Android i iOS;
  • Znajomość technologii mobilnych iOS i Android (Material Design, Firebase Cloud Messaging, APNS);
  • Doświadczenie we wdrażaniu lub rozwoju i utrzymaniu rozwiązań automatyzacji testów opartych o Selenium WebDriver i język programowania Kotlin, Java, Swift, Objective-C;
  • Doświadczenie w wykorzystaniu w zakresie automatyzacji testów Interfejsów API REST/XML/SOAP/JSON;
  • Umiejętność budowy testów automatycznych;
  • Certyfikat ISTQB/ISEB poziom Foundation*;
  • Doświadczenie w pracy przy środowiskach wykorzystujących narzędzia CI/CD (Jenkins/Bamboo);
  • Znajomość i doświadczenie w pracy w metodologii DevOps;
  • Doświadczenie w pracy w zespołach zwinnych (np. Scrum);
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 26 lipca 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.WR.5.2021

  Aplikuj
 • Analityk Systemowy - HR.WR.4.2021 (umowa zlecenie)

  Liczba etatów: 1 - umowa zlecenie

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie, ręka wskazuje na dokument z wykresami

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w budowie i rozwoju aplikacji mobilnej udostępnionej w ramach systemu e-Zdrowie (P1);
  • Zbieranie, specyfikacja i tworzenie dokumentacji z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi dla systemu e-Zdrowie (P1);
  • Opracowywania założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych w kontekście wdrażanych e-usług w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Utrzymywanie modelu procesów biznesowych odpowiadających elektronicznym usługom, które zostały lub będą wdrażane w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Zapewnienie spójności procesów analizy i projektowania;
  • Zapewnienie korelacji procesów biznesowych systemu e-Zdrowia (P1) z procesami biznesowymi pozostałych systemów współpracujących z systemem e-Zdrowia (P1), w obszarze wzajemnej komunikacji;
  • Przygotowywanie analiz i innych dokumentów projektowych;
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym m.in. analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
  • Minimum 3 lata doświadczenia jako Analityk Systemowy IT (lub w zbliżonej roli);
  • Znajomość zagadnień integracyjnych (SOA, Web services, REST);
  • Znajomość UML, SQL, Json / Xml;
  • Doświadczenie w obszarze aplikacji mobilnych lub systemów bankowych;
  • Znajomość narzędzi: Kibana, Enterprise Architect, Swagger, Postman / SoapUI;
  • Znajomość zwinnych metod prowadzenia projektów (np. Scrum).

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Praktyczną znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Word i MS Excel);
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Umiejętności analitycznego myślenia;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze.

  Komentarz naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 26 lipca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.WR.4.2021

  Aplikuj
 • Scrum Master - HR.WR.3.2021 (umowa zlecenie)

  Liczba etatów: 1 – umowa zlecenie

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Organizacja i prowadzenie prac zespołu IT;
  • Reagowanie i usuwanie pojawiających się przeszkód ograniczających pracę zespołu;
  • Organizowanie i modelowanie spotkań zespołu IT;
  • Skuteczne stosowanie praktyk Agile zgodnie z frameworkiem SCRUM;
  • Tworzenie raportów umożliwiających weryfikację działań zespołu;
  • Realizacja zadań projektowych z zespołem deweloperskim zgodnie z wymogami projektowymi;
  • Wykrywanie ryzyk i szans, raportowanie ich do kadry managerskiej;
  • Weryfikacja wykonania szacowania czasu prac przez zespół deweloperski;
  • Udział w tworzeniu harmonogramów prac.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym;
  • Minimum 3- letnie doświadczenie w pracy w środowisku agile w roli Scrum Mastera, potwierdzonego 3 kontaktami referencyjnymi;
  • Certyfikat Scrum Master lub równoważny;
  • Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem PRINCE2® Foundation lub równoważnym;
  • Znajomość zwinnych metodyk prowadzenia projektów potwierdzoną ważnym certyfikatem PRINCE2 Agile® Foundation;
  • Doświadczenie w projektach informatycznych, w tym min. 3 na stanowisku SCRUM Mastera;
  • Dobrą znajomość MS Office, Jira, Confluence.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Ważny certyfikat PRINCE2 Foundation;
  • Ważny certyfikat PRINCE2 Agile Foundation;
  • Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia;
  • Umiejętność analitycznego myślenia i wielozadaniowości;
  • Doświadczenie w pracy z wieloma zespołami w ramach jednego projektu.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 26 lipca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.WR.3.2021

  Aplikuj
 • Administrator Systemów Wewnętrznych - HR.OP.WSA.81.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Administracja systemami wewnętrznymi CEZ;
  • Realizacja prac związanych z utrzymaniem i prawidłową eksploatacją systemów utrzymywanych i rozwijanych w Centrum e-Zdrowia;
  • Administracja zasobami serwerowymi i systemowymi wykorzystywanymi w CEZ;
  • Zgłaszanie oraz monitorowanie incydentów związanych z funkcjonowaniem ITS;
  • Udział w tworzeniu procedur i instrukcji eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału;
  • Ścisła współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administratorem Systemów Informatycznych (ASI) w zakresie systemów teleinformatycznych Centrum;
  • Opracowywanie OPZ i SIWZ w zakresie utrzymywanych projektów oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych dotyczących projektów utrzymywanych w Centrum;
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych prac na rzecz Centrum.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Dobrą znajomość systemów Windows;
  • Podstawową znajomość baz danych – zakres tworzenia raportów, edycji zawartości tabel;
  • Znajomość systemu EZD PUW;
  • Znajomość systemów klasy ERP;
  • Praktyczną i merytoryczną znajomość obszaru tj; finanse i księgowość.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 30 lipca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WSA.81.2021

  Aplikuj
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury i Usług e-Zdrowia - HR.OP.DAUZ.80.2021

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Zastępowanie Dyrektora Departamentu Architektury i Usług e-Zdrowia w szczególności w następującym zakresie:

   1. Bezpośredniego nadzorowania pracy podległych komórek organizacyjnych:

    • Wydziału Architektury i Analizy Biznesowej;
    • Wydziału Rozwoju i Utrzymania Backend;
    • Wydziału Projektowania, Rozwoju i Utrzymania Frontend;
    • Wydziału Zarządzania Projektami z obszaru polityki lekowej, kadr i szkolnictwa medycznego oraz transplantologii;

   2. Zapewnienia terminowego i prawidłowego realizowania zadań komórek organizacyjnych;
   3. Inicjowania, opracowywania, opiniowania i uzgadniania projektowanych aktów normatywnych, innych aktów prawnych i dokumentów, w szczególności umów, porozumień, postanowień, a także decyzji administracyjnych oraz przekazywanie ich do uzgodnień wewnętrznych;
   4. Realizacji zadań wynikających z zawartych umów, porozumień, decyzji, postanowień administracyjnych i innych dokumentów dotyczących zakresu działania danej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
   5. Bieżącej analizy zmian obowiązującego prawa oraz uregulowań wewnętrznych Centrum w zakresie działania komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy;
   6. Opracowywania, realizacji i monitorowania planów rzeczowo-finansowych realizowanych zadań;
   7. Określania celów i mierników na potrzeby budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
   8. Identyfikowania i analizowania ryzyk oraz wskazywanie mechanizmów kontrolnych zmierzających do ich ograniczenia;
   9. Nadzoru i współpracy z wykonawcami w zakresie realizowanych umów, a w przypadku zaistnienia konieczności zmian tych umów, opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej tych zmian;
   10. Wnioskowania o zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania realizowanych umów, naliczanie kar umownych lub odsetek, zgodnie z postanowieniami tych umów oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   11. Dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych dotyczących dostaw, usług, robót budowlanych realizowanych przez komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy;
   12. Realizowania zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań Centrum zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
   13. Realizowania zadań wynikających z postanowień, orzeczeń, wyroków właściwych organów w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną;
   14. Przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych;
   15. Współpracy z redaktorem strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
   16. Współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnym oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w celu prawidłowej realizacji ich zadań.

  • Pełnienie funkcji kierownika Wydziału Zarządzania Projektami z obszaru polityki lekowej, kadr i szkolnictwa medycznego oraz transplantologii w zakresie nadzoru i koordynacji pracy wydziału:

   1. Prowadzenie projektów, z wyłączeniem systemu P1;
   2. Nadzór nad tymi projektami, w szczególności nadzór nad opracowywaniem planów i harmonogramów wprowadzania zmian do systemów teleinformatycznych wraz z monitorowaniem zależności pomiędzy systemami teleinformatycznymi utrzymywanymi, budowanymi i projektowanymi przez Centrum e- Zdrowia i podmioty zewnętrzne;
   3. Monitorowanie postępów prac projektowych, wykorzystania budżetu oraz zasobów przypisanych do każdego z tych projektów;
   4. Kontrola ryzyk projektowych oraz egzekucji realizowania planów zaradczych;
   5. Ścisła współpraca z Właścicielami Biznesowymi, w tym z wybranymi urzędami.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wyksztalcenie wyższe, preferowane techniczne;
  • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji pracy kierowników projektów lub prowadzenia zespołów kierowników projektów;
  • Doświadczenie w zarządzaniu co najmniej kilkunastoosobowym zespołem;
  • Wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu kierowania jednostkami organizacyjnymi takimi jak wydział lub departament;
  • Doświadczenie związane z udziałem w projektach informatycznych lub z realizacją takich projektów;
  • Umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych występujących w projektach IT;
  • Zdolność identyfikacji i wprowadzania usprawnień do procesów projektowych;
  • Znajomość metodyk i praktyk w zarządzaniu projektami IT;
  • Wiedzę o budowie systemów IT;
  • Doświadczenie w realizacji projektów w sposób zwinny;
  • Wysokie kompetencje interpersonalne;
  • Biegłą znajomość MS Office;
  • Dobrą znajomość narzędzi do zarządzania projektami, tj np. Jira;

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Wysoką kulturę osobistą;
  • Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia;
  • Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia;
  • Umiejętność analitycznego myślenia i wielozadaniowości;
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 5 sierpnia 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.DAUZ.80.2021

  Aplikuj
 • Specjalista - HR.OP.WI.79.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających kobiety i mężczyzny przed monitorem

  Zakres Twoich zadań:

  • Instalacja urządzeń IT;
  • Montaż okablowania strukturalnego;
  • Diagnostyka i naprawa serwerów;
  • Obsługa systemu do monitorowania pracy Data Center BMS;
  • Podstawowa obsługa urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, zasilaczy UPS, agregatu prądotwórczego;
  • Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji sprzętu w DC;
  • Nadzorowanie pracy wykonawców zewnętrznych;
  • Wsparcie podczas wizyt inżynierów serwisu zewnętrznego.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Umiejętność wykonywania instalacji sprzętu IT;
  • Podstawową znajomość MS Windows i Linux;
  • Podstawową wiedzę na temat obsługi systemu BMS;
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie dokumentacji technicznej (poziom B1);
  • Doświadczenie w pracy przy montażu i demontażu sprzętu (serwery/komputery);
  • Prawo jazdy kategorii B;
  • Własny samochód osobowy (przysługuje ryczałt);
  • Gotowość do krótkoterminowych wyjazdów służbowych (miejsce zamieszkania w promieniu do 40 km od Centrum Warszawy);
  • Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na w/w stanowisku;
  • Świadectwo kwalifikacyjne kat. E (SEP).

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Gotowość do pracy w trybie nocnym/weekendowym (w razie potrzeby);
  • Cechy takie jak: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i terminowość.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 318

  Termin składania dokumentów:

  Do 30 lipca 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WI.79.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT-VMware DevOps - HR.OP.WI.78.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Utrzymanie systemów informatycznych wspomagających pracę CeZ;
  • Instalacja i konfiguracja oprogramowania wirtualizacyjnego: (VMware vSphere, VMware NSX-T, VMware vSAN, VMware Streched Cluster);
  • Konfiguracja narzędzi do utrzymania kontenerowego środowiska na platformie VMware;
  • Praca z kontenerowymi systemami dostarczanymi za pomocą Kubernetes na platformie TANZU;
  • Konfiguracja narzędzi z rodziny Vmware Cloud takich jak vRealize Automation, vRealize Operation;
  • Administracja systemami Jenkins, GitLab, integracja z narzędziami w VMware;
  • Administracja narzędziami automatyzacji np. Terraform, Ansible;
  • Instalacja i utrzymanie systemów Linux.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
  • Doświadczenie w zarządzaniu systemami w technologii kontenerowej;
  • Doświadczenie w integracji z systemami automatyzacji wykorzystywanymi do składowania, deploy-u i uruchamiania aplikacji;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz kreatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 30 lipca 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WI.78.2021

  Aplikuj
 • Od Specjalisty do Starszego specjalisty ds. zarządzania systemami wewnętrznymi - HR.OP.WSA.77.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających kobiety i mężczyzny przed monitorem

  Zakres Twoich zadań:

  • Obsługa systemu EZD PUW;
  • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych wdrażających wypracowane rozwiązania;
  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych;
  • Weryfikacja funkcjonalności opracowanych rozwiązań w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi;
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań;
  • Współpraca z interesariuszami projektu;
  • Bieżące wsparcie użytkowników w obrębie eksploatowanych rozwiązań teleinformatycznych (OrCom, EZD, QNT.);
  • Administrowanie eksploatowanymi rozwiązaniami w obrębie obsługi użytkownika.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Znajomość Elektronicznego Zarządzania Dokumentacja np. EZD PUW;
  • Dobra znajomość pakietu Office;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność prowadzenia szkoleń;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 318

  Termin składania dokumentów:

  Do 30 lipca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WSA.77.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT - Linux - HR.OP.WSA.76.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Tworzenie i wdrażanie zmian w systemach informatycznych Centrum;
  • Tworzenie systemów informatycznych wspomagających pracę Centrum;
  • Integracja systemów informatycznych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Dobrą znajomość systemów CentOS;
  • Dobrą znajomość Apache, Tomcat, JBoss FUSE, Nginx;
  • Podstawową znajomość baz danych PostgreSQL;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 25 lipca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WSA.76.2021

  Aplikuj
 • Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum e-Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum e-Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum e-Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum e-Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum e-Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.