Praca - Centrum e-Zdrowia

OFERTY PRACY

 • Od Starszego do Głównego specjalisty ds. baz danych - HR.OP.WR.56.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających kobiety i mężczyzny przed monitorem

  Zakres Twoich zadań:

  • Projektowanie i eksploatacja baz danych systemu e-Zdrowia (P1);
  • Optymalizacja obecnie eksploatowanych baz danych systemu e-Zdrowia (P1);
  • Wsparcie w zarządzaniu i rozwijaniu hurtowni danych systemu e-Zdrowia (P1);
  • Opiniowanie i przygotowanie rozwiązań projektowych w obszarach bazodanowych;
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym m.in., analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2-letnie doświadczenia w zakresie relacyjnych baz danych (np. PostgreSQL lub MySQL) w konfiguracji klastra niezawodnościowego;
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z wykorzystaniem RDBMS (np. PostgreSQL lub MySQL) w konfiguracji klastra niezawodnościowego;
  • Minimum 1 rok doświadczenia w zakresie wykorzystania jednego z proceduralnych języków programowania np. PL/SQL, PL/PqSQL;
  • Minimum 1 rok doświadczenia w zakresie wykorzystania nierelacyjnych (NoSQL) baz danych np. MongoDB lub ElasticSearch;
  • Umiejętność tworzenia dokumentacji w języku UML z wykorzystaniem Enterprise Architect;
  • Umiejętność optymalizacji procesów, zapytań i baz danych;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Znajomość narzędzi: Enterprise Architect, JIRA.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Znajomość zasad optymalizacji relacyjnych baz danych;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowę o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com/pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 4 czerwca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WR.56.2021

  Aplikuj
 • Od Starszego do Głównego specjalisty ds. rozwiązań BI - HR.OP.WR.55.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających kobiety i mężczyzny przed monitorem

  Zakres Twoich zadań:

  • Nadzór nad konfiguracją hurtowni danych eksploatowanej w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Przetwarzanie wysokowolumenowych zbiorów danych w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Projektowanie i wdrażanie systemów umożliwiających wielowymiarowe analizy danych;
  • Tworzenie dashboardów w środowisku Power BI;
  • Tworzenie raportów w środowisku Power BI;
  • Tworzenie dokumentacji w języku UML z wykorzystaniem Enterprise Architect;
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym m.in., analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie rozwijania platformy Business Intelligence oraz rozwiązań analitycznych zbudowanych w środowisku Power BI;
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w konfiguracji, rozwiązywania problemów i wdrażaniu hurtowni danych w oparciu o Power BI;
  • Minimum 2 lata doświadczenia w budowaniu raportów w Power BI;
  • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie relacyjnych baz danych np. PostgreSQL, MySQL, MSSQL, DB2;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Znajomość narzędzi: Enterprise Architect, JIRA.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Znajomość architektury środowiska Power BI;
  • Znajomość technik optymalizacji w Power BI;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowę o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com/pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 4 czerwca 2021r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WR.55.2021

  Aplikuj
 • Od Młodszego do Starszego Developera - Frontend - HR.OP.WRF.52.2021

  Liczba etatów: 2

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie developera wskazującego palcem kod na ekranie

  Zakres Twoich zadań:

  • Realizacja interfejsu użytkownika dla innowacyjnych systemów w ochronie zdrowia;
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów;
  • Code review;
  • Refactoring;
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Ukończone studia na kierunku Informatyka lub pokrewnym;
  • Znajomość Angular w wersji 6+ (TS);
  • Znajomość podstawowych technologii Web (HTML5, CSS3, JavaScript, HTTP, REST);
  • Umiejętność korzystania frameworków do testowania: Protractor, Jasmine, Karma;
  • Znajomość systemów kontroli wersji (np. BitBucket);
  • Umiejętność pracy w środowisku CI/CD;
  • Znajomość dobrych praktyk programistycznych;
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Starszy Frontend Developer wyższe 3
  Starszy Frontend Developer średnie 5
  Frontend Developer wyższe 2
  Frontend Developer średnie 4
  Młodszy Frontend Developer wyższe 0
  Młodszy Frontend Developer średnie 1

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość metodyki DevOps i pracy z Docker;
  • Znajomość wytwarzania oprogramowania w podejściu zwinnym (Scrum);
  • Doświadczenie w pracy z Jira i Confluence;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność i zaangażowanie.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowę o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl,
   • za pośrednictwem nofluffjobs.com/pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 4 czerwca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WRF.52.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT - Linux - HR.OP.WSA.50.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających mężczyzn przy serwerach

  Zakres Twoich zadań:

  • Tworzenie i wdrażanie zmian w systemach informatycznych Centrum;
  • Tworzenie systemów informatycznych wspomagających pracę Centrum;
  • Integracja systemów informatycznych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Dobrą znajomość systemów CentOS;
  • Dobrą znajomość Apache, Tomcat, JBoss FUSE, Nginx;
  • Podstawową znajomość baz danych PostgreSQL;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowę o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 4 czerwca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WSA.50.2021

  Aplikuj
 • Od Specjalisty do Starszego Specjalisty - HR.OP.HR.54.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie rozmawiających kobiety i mężczyzny przed monitorem

  Zakres Twoich zadań:

  • Obsługa płacowa pracowników, w tym w szczególności sporządzanie oraz weryfikacja list płac pod względem poprawności naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z podziałem na źródła finansowania w tym programy/projekty współfinansowane ze środków pochodzących z UE.
  • Obsługa systemu premiowania i nagradzania pracowników, sporządzanie wniosków premiowych i stosownych list wypłat w tym zakresie.
  • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń i innych wypłat w NBP.
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.
  • Obsługa zwolnień lekarskich, rozliczanie zasiłków pracowników.
  • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  • Sporządzanie dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o płatność do systemu SL2014 w zakresie projektów realizowanych w CeZ, w tym.m.in. opracowanie zestawień na podstawie zatwierdzonych list płac oraz opisów kwalifikowalności list płac do wniosku o płatność.
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS oraz rocznej informacji ZUS IWA.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji dla potrzeb Urzędu Skarbowego PIT-11 oraz PIT-4R.
  • Przygotowywanie i rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych.
  • Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą systemu PPK.
  • Sporządzanie odpisu oraz obsługa wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, tj.: ZUS, US, GUS i PFRON, m.in. w zakresie sprawozdawczości.
  • Sporządzanie miesięcznych zestawień etatów z podziałem na źródła finansowania.
  • Obsługa Programu „Orcom. Kadry i Płace” w zakresie realizowanych zadań.
  • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości, kontroli, audytu.
  • Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu aktów prawnych na stanowisku pracy.
  • Wykonywanie innych prac zleconych przez Pracodawcę wynikających z rodzaju wykonywanej pracy.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne;
  • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) na podobnym stanowisku pracy w JSFP;
  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania wynagrodzeń współfinansowanych ze środków pochodzących z UE;
  • Praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zasiłków oraz podatku od osób fizycznych;
  • Znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel;
  • Znajomość obsługi programu Płatnik;
  • Umiejętności analitycznego myślenia, samodzielność i dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
  • Dobrą organizację pracy, dokładność, oraz terminowość wykonywania powierzonych obowiązków;
  • Umiejętność podejmowania decyzji;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Bardzo dobrą organizację pracy własnej oraz samodzielność w działaniu, umiejętność określania priorytetów;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy zespołowej;

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowę o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  Marcin P.

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 6 czerwca 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.HR.54.2021

  Aplikuj
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju SIM - HR.OP.DRS.53.2021

  Liczba etatów: 1

  Logo Centrum e-Zdrowia w tle zretuszowane zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny z tabletem

  Zakres Twoich zadań:

  • Realizowanie zadań związanych z budową i rozwojem „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, w tym przygotowywanie niezbędnych wymagań eksploatacyjnych i operacyjnych;
  • Projektowanie architektury platformy, w tym koncepcji nowych e-usług i innych rozwiązań;
  • Zarządzanie procesem uruchamiania produkcyjnego platformy;
  • Opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian do platformy;
  • Przygotowywanie niezbędnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla platformy;
  • Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Centrum funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
  • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami jednostek odpowiedzialnych za budowę i rozwój systemów informatycznych;
  • Min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia;
  • Znajomość zasad budowy i funkcjonowania systemów informatycznych oraz zasad zarządzania systemami informatycznymi;
  • Znajomość problematyki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
  • Doświadczenie związane z udziałem w projektach informatycznych lub z realizacją takich projektów;
  • Wysokie kompetencje interpersonalne;
  • Doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem;
  • Umiejętność analitycznego myślenia i wielozadaniowości;
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań i odpowiedzialność za ich efekty.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Wysoką kulturę osobistą;
  • Umiejętność pracy zespołowej;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej);
  • umowę o pracę;
  • elastyczną ofertę benefitów;
  • pakiety medyczne;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”;
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji;
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci;
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
  • otoczenie profesjonalnego zespołu;
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Komentarze naszych pracowników:

  „Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem działu HR do nowej osoby oraz bardzo zadowolony z zaangażowania przełożonego jak i zespołu we wdrożenie mojej osoby w powierzone mi zadania”

  „Proces adaptacji jest dostosowany do umiejętności, nie czuję się przytłoczony ilością obowiązków”

  Adam D.

  „Sprawny onboarding, "wyczuwalna" przyjazna atmosfera i mniejsze napięcie w porównaniu do korporacji.”

  Ewa Z.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl,
   • za pośrednictwem portalu nofluffjobs.com/pl.

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00‑184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 315

  Termin składania dokumentów:

  Do 28 maja 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.DRS.53.2021

  Aplikuj
 • Tester oprogramowania - HR.OP.WT.51.2021

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Przeprowadzanie testów manualnych w oparciu o przygotowane plany testów, przypadki i scenariusze testowe;
  • Tworzenie planów testów, przypadków testowych oraz scenariuszy testowych;
  • Przygotowywanie danych testowych;
  • Wykonywanie i dokumentowanie przebiegu testów;
  • Wykonywanie automatycznych skryptów testów funkcjonalnych;
  • Zgłaszanie defektów, wykonywanie retestów dla wprowadzonych poprawek;
  • Raportowanie do Koordynatora testów postępu realizacji prac;
  • Testowanie API.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
  • Wiedzę z zakresu działania systemów wykorzystywanych w e-Zdrowiu;
  • Doświadczenie w testowaniu API;
  • Znajomość REST, SOAPUI, JSON, XML, JMeter, Selenium;
  • Znajomość języka angielskiego;
  • Znajomość baz danych;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Tester oprogramowania wyższe 2
  Tester oprogramowania średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Praktyczną znajomość w wykorzystywaniu narzędzi wspierających testy np. Jira;
  • Podstawową wiedzę i doświadczenie w wykorzystywaniu języków skryptowych;
  • Podstawową znajomość  ISTQB (w teorii i praktyce);Podstawową wiedzę na temat relacyjnych baz danych;
  • Komunikatywną znajomość języka polskiego.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 501 369 318

  Termin składania dokumentów: 25 maja 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WT.51.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT-VMware Infrastruktura - HR.OP.WI.48.2021

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Utrzymanie systemów informatycznych wspomagających pracę CeZ;
  • Migracja środowiska VMware do wyższych wersji;
  • Udział w pracach rozciągnięcia środowiska VMware pomiędzy dwoma Data Center;
  • Instalacja i utrzymanie systemów Linux;
  • Integracja systemów informatycznych;
  • Rozwiązywanie problemów wydajnościowych na platformie VMware.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania wirtualizacyjnego: (VMware vSphere, VMware NSX-T, VMware vSAN, VMware Streched Cluster);
  • Doświadczenie w zakresie migracji systemów VMware do wyższej wersji;
  • Doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania systemów kopii bezpieczeństwa Data Protector i Commvault;
  • Doświadczenie w zakresie sieci SAN i LAN;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz kreatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48501369315.

  Termin składania dokumentów: 20 maja 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WI.48.2021

  Aplikuj
 • Administrator systemów IT-VMware DevOps - HR.OP.WI.47.2021

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Utrzymanie systemów informatycznych wspomagających pracę CeZ;
  • Konfiguracja narzędzi do utrzymania kontenerowego środowiska na platformie VMware;
  • Praca z kontenerowymi systemami dostarczanymi za pomocą Kubernetes na platformie TANZU;
  • Konfiguracja narzędzi z rodziny Vmware Cloud takich jak vRealize Automation, vRealize Operation;
  • Administracja systemami Jenkins, GitLab, integracja z narzędziami w VMware;
  • Administracja narzędziami automatyzacji np. Terraform, Ansible;
  • Instalacja i utrzymanie systemów Linux.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie;
  • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
  • Doświadczenie w zarządzaniu systemami w technologii kontenerowej;
  • Doświadczenie w integracji z systemami automatyzacji wykorzystywanymi do składowania, deploy-u i uruchamiania aplikacji;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Administrator systemów IT wyższe 2
  Administrator systemów IT średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz kreatywność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej),
  • umowy o pracę,
  • elastyczną ofertę benefitów,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • dla najlepszych premie uznaniowe.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@cez.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.cez.gov.pl (w zakładce: praca),

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48501369315.

  Termin składania dokumentów: do 20 maja 2021 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@cez.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  HR.OP.WI.47.2021

  Aplikuj
 • Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum e-Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum e-Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum e-Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum e-Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum e-Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.