Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Warsztaty "Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu"

Warsztaty organizowane 20 marca br. przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych związane są z realizacją projektu „Pomorskie e-Zdrowie".

Główne tematy omawiane podczas warsztatów to interoperacyjność systemów przetwarzających EDM, a także wykorzystanie powszechnie znanych i uznawanych standardów wymiany oraz zapisu danych. 

Przedstawiciel CSIOZ zaprezentuje  podejście do zapewnienia interoperacyjności w „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)".