Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Zgłaszanie propozycji usprawnień

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zapraszamy podmioty raportujące do zgłaszania propozycji usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia procesu integracji z systemem.

Na zgłoszenia dotyczące usprawnień systemu czekamy pod nowym adresem e-mail: zsmopl.optymalizacja@csioz.gov.pl .

Przesłane propozycje zostaną poddane szczegółowej analizie oraz będą stanowiły punkt wyjścia do pracy nad rozwojem systemu. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby poprawić jakość funkcjonowania systemu oraz poziom satysfakcji użytkowników.

Uwaga !

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy adres e-mail: zsmopl@csioz.gov.pl   pozostaje do Państwa dyspozycji, w zakresie przekazywania zgłoszeń dotyczących błędów i problemów z funkcjonowaniem systemu ZSMOPL.

Inne komunikaty ZSMOPL

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.