Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Zbliżający się termin obowiązkowego raportowania obrotu produktami leczniczymi

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowego raportowania obrotu produktami leczniczymi proponujemy, aby wszystkie podmioty zobowiązane rozpoczęły raportowanie do ZSMOPL produktów leczniczych zagrożonych niedostępnością, zgodnie z Obwieszczeniami publikowanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe działania mają na celu lepsze przygotowanie podmiotów raportujących do przekazywania pełnego zakresu danych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy o możliwości podpisania komunikatu przesłanego ZSMOPL przy wykorzystaniu certyfikatu używanego przez Państwa w systemie P1.

Inne komunikaty ZSMOPL

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.