Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Wdrożenie wersji 1.26.1 na środowisko EWA

Uprzejmie informujemy, że na środowisko EWA wdrożona została wersja 1.26.1 ZSMOPL.

Opis zmian:

  • Dodano transakcję STN,
  • Dodano regułę KM9 odrzucającą komunikat, w którym transakcja STN wystąpiła więcej niż raz lub nie była ostatnią transakcją w komunikacie,
  • Dodano regułę TROSPOZ83 odrzucającą komunikat, w którym użyto transakcji STN nie podając w niej stanów wszystkich produktów z wcześniejszych transakcji,
  • Dodano nowe ostrzeżenie TROSPOZ84 - "W pozycji transakcji podano informację o stanach magazynowych, która nie była wymagana przy wykorzystaniu transakcji STN",
  • Dodano nowe ostrzeżenie TROSPOZ85 - "Podano stany magazynowe produktu, który nie występuje w żadnej transakcji",
  • Wyłączono walidację TROSPOZ44 w przypadku przesłania transakcji STN,
  • Dodano nowe ostrzeżenia TROS58 - "Zwolnienie serii do obrotu może być zgłoszone wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny.",
  • Wprowadzono obowiązek podawania numeru dokumentu źródłowego transakcji w komunikacie obrotów i stanów,
  • Poprawiono błędy.

Inne komunikaty ZSMOPL

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.