Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Sprawdzanie statusu weryfikacji wcześniej wysłanych komunikatów

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi informujemy, że zespół CSIOZ wdrożył nową funkcjonalność sprawdzania statusu weryfikacji wcześniej wysłanych komunikatów.

Obecnie status przesłanego do ZSMOPL komunikatu sprawdzić można na dwa sposoby:

  • po zalogowaniu do portalu ZSMOPL – poprzez skorzystanie z kafelka „Komunikaty”,
  • poprzez skorzystanie z dedykowanej do tego celu nowej usługi – wysłanie komunikatu sprawdzenia statusu. Komunikat sprawdzenia statusu służy do sprawdzenia stanu weryfikacji wcześniej wysłanego komunikatu obrotów i stanów, zgłoszenia braków lub planowania dostaw. Komunikat wysyłamy korzystając z metody „zapytajOStatusKomunikatu”. Szczegółowy opis implementacji nowej usługi znajdą Państwo w dokumentacji „Specyfikacja komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania”. Szczegółowy opis implementacji znajduje się w rozdziałach: 4. Wywołanie operacji WebService’u oraz 10. Status komunikatu.

Dokumentację nowej funkcjonalności znajdą Państwo na stronie https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/ w sekcji: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – specyfikacja komunikatów.

Inne komunikaty ZSMOPL

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.