Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Zmiany w Systemie Monitorowania Kształcenia

Informujemy, że w dniu 1 września br. została wydana wersja 1.47.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wydane wraz z ww. wersją zmiany dotyczą w szczególności

1) Wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, w tym:

  • udostępnienie punktów dodatkowych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla trybu rezydenckiego (możliwość przyznania punktów za posiadany stopień naukowy lub tytuł zawodowy oraz za publikacje),
  • zmiany w liczbie podejść o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla trybu rezydenckiego, zgodnie z art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (dotyczy art. 16ea. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), 
  • dostosowanie oświadczeń zawartych we wniosku o rozpoczęcie specjalizacji do przepisów prawnych.

2) Umożliwienie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) odstąpienia od jednej z części egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, innych pracowników w ochronie zdrowia, w przypadku decyzji Ministra Zdrowia związanej z sytuacją epidemiologiczną.
3) Elektronicznych Kart Szkolenia Specjalizacyjnego dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, innych pracowników w ochronie zdrowia, w tym:

  • umożliwienie ewidencjonowania kursów realizowanych w formie e-learningu.

Inne komunikaty SMK

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.