Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Zmiany w EKS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 stycznia br. w SMK zostały wdrożone w EKS zmiany w ewidencjonowaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów informacji o zrealizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego dyżurach medycznych, jak również ich zaliczania przez kierownika specjalizacji/kierownika stażu.

Zmiany te dotyczą dodawania w EKS informacji o zrealizowanych dyżurach oraz  prezentacji danych o dyżurach. Dotychczasową ich formę zamieniono na tabelę. Uprości to proces ewidencjonowania tych elementów kształcenia specjalizacyjnego. Ponadto w odniesieniu do kierownika specjalizacji/kierownika stażu umożliwiają one zbiorczą, a nie indywidualną akceptację dyżurów wprowadzonych przez lekarza lub lekarza dentystę w danym roku kształcenia specjalizacyjnego.

Szczegółowy tryb postępowania dla lekarzy i lekarzy dentystów opisany jest w Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych. Natomiast dla osób pełniących rolę kierownika specjalizacji/kierownika stażu w Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Akceptacja zrealizowanych dyżurów medycznych.

Dotychczas wprowadzone przez lekarzy i lekarzy dentystów w SMK dyżury medyczne są obecnie prezentowane w nowej formie – tabeli.

Jednocześnie informujemy, że w ramach wdrożonych zmian w EKS oddzielne sekcje: „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” oraz „Kurs specjalizacyjny wprowadzający” uległy likwidacji. Zrealizowane przez lekarzy lub lekarzy dentystów kursy w ww. zakresie zostały przeniesione do sekcji „Kursy specjalizacyjne”. Przeniesione kursy zostały opatrzone odpowiednią uwagą: Kurs przeniesiony z sekcji „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego” lub Kurs przeniesiony z sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”.

Zgodnie z obecnie wprowadzonymi zmianami wszystkie kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w tym kurs ze zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego oraz kurs wprowadzający mogą być ewidencjonowane wyłącznie w sekcji „Kursy specjalizacyjne”.  

Ze względu na fakt, że przed wprowadzonymi zmianami niektóre osoby wpisały ten sam kurs zarówno w sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”, „Kursy z zakresu zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” jak również w sekcji „Kursy specjalizacyjne”, po przeprowadzonej migracji dany kurs może występować w EKS więcej niż jeden raz. Niemniej jednak osoba specjalizująca się ma możliwość indywidualnego usunięcia tych samych kursów.  

Wsłuchując się w opinie użytkowników SMK stale podnosimy jakość korzystania z jego funkcji. Wyrażamy nadzieję, że i te wprowadzone zmiany, ułatwią Państwu proces realizacji kształcenia w systemie SMK.

Inne komunikaty SMK

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.