Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Wydanie wersji 1.44.0 dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21 maja br. została wydana wersja 1.44.0 dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wydane wraz z wersją zmiany dotyczą obszaru związanego z obsługą Elektronicznej Karty Specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów i obejmują m.in. możliwość:

  • dodania informacji o uznaniu kursów objętych programem specjalizacji, w tym kursu ze zdrowia publicznego (§ 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602)). Dodanie tego kursu nie obliguje do uzupełnienia informacji o miejscu jego realizacji, jeśli placówka nie widnieje w systemie SMK,
  • dodania informacji o „uznaniu w drodze decyzji CMKP” staży, bez uzupełnienia pola „nazwa podmiotu prowadzącego staż” jeśli placówka nie widnieje w systemie SMK,
  • zaplanowania i dodania tego samego kursu w kolejnym roku szkolenia specjalizacyjnego w celu odnotowania realizacji każdej jego części.

Inne komunikaty SMK

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.