Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nowa wersja Systemu Monitorowania Kształcenia

Informujemy, że 8 sierpnia została wydana wersja 1.45.0 oraz 1.46.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wydane wraz z ww. wersjami zmiany dotyczą obszaru kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów i umożliwiają w szczególności:

  • złożenie wniosku do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) na ostatnim roku specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji,
  • ewidencjonowanie w Elektronicznej Karcie Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS) kursów zrealizowanych w formie e-learning,
  • ewidencjonowanie w Elektronicznej Karcie Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS) staży, z których lekarz został zwolniony z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną,  
  • weryfikację Elektronicznych Kart Szkolenia Specjalizacyjnego(EKS) także przez konsultantów wojewódzkich.
     

 

 

Inne komunikaty SMK

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.