Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nowa wersja 1.48.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Informujemy, że 13 października została wydana wersja 1.48.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wydane wraz z ww. wersją zmiany dotyczą niżej wymienionego obszaru dla:

Lekarzy i lekarzy dentystów:

 • zmiana formy prezentowania wykonanych zabiegów i procedur na formę tabelaryczną, co zapewnia szybsze i łatwiejsze przeglądanie danych,
 • dodawanie zrealizowanych zabiegów i procedur bezpośrednio w tabeli,
 • sortowanie tabeli z dyżurami i zabiegami m.in. po statusie procedury (wykonana / zaakceptowana), dacie wykonania, nazwie stażu,
 • podgląd szczegółów dotyczących danej procedury.
 • zmiana etykiety w sekcji "Staż kierunkowy": z: „Nazwa komórki organizacyjnej” na: „Nazwa komórki organizacyjnej (miejsce odbywania stażu)”.

Kierowników stażu i specjalizacji:

 • prezentacja wykonanych zabiegów i procedur w formie tabelarycznej, co zapewnia szybkie i łatwe przeglądanie danych,
 • możliwość sortowania tabeli m.in. po statusie procedury (wykonana / zaakceptowana), dacie wykonania, nazwie stażu,
 • możliwość zbiorczej akceptacji wykonanych zabiegów i procedur,
 • możliwość jednoczesnej akceptacji wszystkich niezatwierdzonych procedur z danej tabelki,
 • możliwość uruchomienia akceptacji zabiegów i procedur w wielu tabelach jednocześnie i zapisania akceptacji jednym użyciem przycisku „Zapisz”,
 • zmiana prezentacji w podsumowaniu wykonanych zabiegów i procedur (pole podświetlane jest na czerwono, jeżeli liczba zaakceptowanych zabiegów jest mniejsza niż liczba zrealizowanych zabiegów). Zmiana ta ułatwia wyszukanie zabiegów i procedur, które wymagają jeszcze akceptacji.
 • możliwość wyświetlania szczegółów wybranej z listy procedury.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:  

 • zmiany sposobu ewidencjonowania w EKS (adnotacje) informacji o skróceniu szkolenia specjalizacyjnego.

Inne komunikaty SMK

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.