Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Aktualizacja SIR2 v.2.04.8

Informujemy, że w dniu 22 czerwca br. została wdrożona wersja systemu SIR2 v. 2.04.8, która zawiera m.in. funkcjonalności dodawania kolejnych zdarzeń absencyjnych:

  • opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14,
  • urlop bezpłatny szkoleniowy,
  • urlop bezpłatny.

Wersja SIR2 v.2.04.8 umożliwia ponadto dodanie zdarzeń związanych z zatrudnieniem rezydenta, tj. zdarzenie zatrudnienia i rozwiązania umowy z rezydentem, a także m. in. ograniczenie dodawania zdarzenia złożenia deklaracji w zależności od specjalizacji, modyfikację sposobu prezentacji kalkulacji rezydenta dla podmiotu, zmianę prezentacji i wyszukiwania rezydentów na liście rezydentów po stronie podmiotu oraz naprawę zidentyfikowanych błędów.

Inne komunikaty SIR

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.